En ĉi tiu "olimpika" evento, ĉiuj partioj havas rolon en la respondeco. Atletoj ne estas esceptitaj de ĉi tio.

Mi konsentas kun vi, ke plej multe kulpas la "olimpika aristokrataro". Sed mi ne konsentas tute kun la "atletoj estas viktimoj" argumento.

Tiu diskurso baziĝas sur trakti atletojn kiel neklarigeblajn estaĵojn. Resume, ĝi traktas atletojn kiel infanojn.

はー 

同居人である兄と政治的話題で言い争いかける。
キレやすい兄とキレられると「ごめんごめん」としか言えない僕。
結局いつものように、阿吽の呼吸で別話題へ。

互いのために別居したほうがいいかもしれないけど、そんな金ないしなぁ…。

I encourage you to sign this petition.

"We strongly protest the political repression of pro-democracy activists in Hong Kong and call on the Japanese government to take immediate action."

chng.it/gLxM8J5p4P

Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!