جهانم هی داره آب می‌ره...

پرسید: نقطه قوتت چیه؟
گفتم میتونم آدما رو دوست داشته باشم، خیلی زیاد

ایشالا که تو یادداشتش ننوشت: دیوونه ست

یه حسی بهم میگه آغوشمو باید بزرگ کنم،
بغل‌های بی‌پایان لازمه برای روزهایی که خواهند آمد

@plodder تراکنش بانکی هم حتی سخت شده،
شبکه پرداخت نمی‌دونم چش شده چند روزه

دیگه به چه زبونی بگن پاشین بیاین مستادون؟
ایلون ماسک توییترو خورد

گاهی شکوه غم آدما رو می‌گیره،
مثلا اون کافه‌چی با معرفتی که وقتی ازش شمع خواستم که تولد یکی از سال‌های ۲۰ سالگیم رو که تنها تو کافه‌ش نشسته بودم رو با خودم جشن بگیرم،
اون حزن گرفتش، و من به نظرش باشکوه اومدم،
ولی اون من نبودم که در مردمک چشمان خودم لانه کرده باشم،
حزن بود

Perfumer boosted

شخص کامل به یک نسبت
از خصایص مردانه و زنانه برخوردارست.
او قادر است بگوید:
«کافی است بگذارم صفات زنانه / مردانه‌ام نمود پیدا کنند
تا زن / مرد شوم».

📖 ذن و عکاسی. نوشتهٔ پل مارتین لستر. ترجمهٔ زانیار بلوری. تهران: حرفه هنرمند، ۱۳۸۵.

+ در چه حالی؟
-منتظر توام

گزارش یک زندگیِ کلاً منتظر

تراپیستم می‌گفت توروخدا اینجا توی اتاق درمان دیگه جلوی خودتو نگیر، استرس نکش!
خب همینو اومدم درمان کنی دیگه😁

بالاخره با خودم دل‌صاف شدم که می‌خوام چی بخونم، برای الان همچنان موزون به وزن ۷ سالگی !
بعدش شاید تغییر کنه

Perfumer boosted

غرض‌ها تیره دارد دوستی را
غرض‌ها را چرا از دل نرانیم؟
چو بر گورم بخواهی بوسه دادن
رُخم را بوسه ده، کاکنون همانیم
#مولانا

Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!