@Rynach Jumalan työtä. Ootko sä se jonka kanssa mä juttelin redditissä?

@Ninmi Kyllä! Yritin tavoitella sinua tuossa aiemmin asian tiimoilta. Laitan kohta myös virallisen julkistusviestin Lemmyn pääinstanssille.

@Rynach Pahoittelut, on ollu kolme rautaa tulessa ja siten sosiaalinen media itseltä pannassa. Rekisteröidyn seuraavan 5 nanosekunnin sisällä.

Hienoa että lopulta laitoit serverin pystyyn!
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!