Show newer
Rynach boosted

WAT?! You're telling me there has been a team at Facebook designing and implementing this feature, and not one person has stood up and asked:

"Uhm, isn't that super creepy, even for us?"

Rynach boosted
Rynach boosted
Rynach boosted
Rynach boosted

i'm here on the timeline of mastodon dot social, a federated, decentralized social media platform

Rynach boosted
Rynach boosted

Google AMP is dead! You no longer need to follow any artificial restrictions set by the adtech giant in order to rank plausible.io/blog/google-amp

Whew, finally deleted my WhatsApp account yesterday.

Regardless of what has happened to David Ellefson recently, I still keep listening to Megadeth youtube.com/watch?v=4kSvN1dQjx

I don't understand why people fill their Instagram stories with long texts. There are blogs for that purpose!

karjalainen.fi/uutiset/uutis-a

"Tiede ei kerro totuutta. Tutkija purkaa totuuksina pidettyä, tutkii ja ehkä uskaltautuu varovasti esittämään väitteen. Tiedeyhteisö ryntää osoittamaan sen virheitä ja puutteita. Väite täsmentyy. Ymmärrämme vähän enemmän.

Vankkumattomia, pysyviä totuuksia kaipaavalle tämä on kova pala ja siksi tiedeyhteisön on opittava kertomaan tuloksiaan ja havaintojaan entistä paremmin kaikille ihmisille eikä vain toisilleen."

No hyvä, 5G:n saamisessa ei pitäisi kestää liian pitkää aikaa.

Feels somewhat uncanny how Scott Ian used to have long hair.

Show thread

youtube.com/watch?v=bEYc8YR0WI I'm liking these Anthrax's 40th anniversary videos where the band's journey is discussed album through album.

Show older
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!