امیر boosted

@danialbehzadi
منم میگم تا وقتی سورس رو نبینی و حتی یه سرچ هم درباره این موضوع نکردی، نمی‌تونی با قطعیت بگی اینا دیتا رو جمع‌آوری می‌کنن… من طرفدار سیگنال نیستم، ولی حرفی که مفت باشه رو بر نمی‌تابم.

امیر boosted

سوال: چند بار تا کنون کاربران #ماستودون با هرزنامه‌هایی مثل این مواجه شده‌اند؟

جواب: صفر بار

امیر boosted

شاعری که اسمش منتشر نشده، اما گویا خودش هم از «مغز»هاست، شعری سروده که در پیوست هست، بعد از شنیدن خبر: «مقابله آرین و علیرضا، شطرنج‌باز‌های ایرانی‌الاصل، با پرچم‌های نروژ و فرانسه، کشورهایی که به آن‌ها مهاجرت کرده‌اند»

امیر boosted

یکی از فایده‌های رفتن پیش روانشناس یا خواندن کتاب‌های روانشناسی و اینا، اینه که می‌فهمی این بدبختی تو اسم داره. وقتی اسم داره یعنی قبلا یه سری‌ها دچارش شدن. و همچین ناشناخته هم نیست.

همین که غریبه نیست یه خیال راحت نسبی درست می‌کنه.

دقیقا فایده‌ی تاریخ خواندن هم همینه. می‌بینی هزاران نفر قبل تو گرفتار همین وضع بودن و تو اولین بدبخت تاریخ نیستی.

ترکیب firefox و tridactyl خیلی از qutebrowser بهتره 😍
github.com/tridactyl/tridactyl

امیر boosted

یکی از بدترین حس‌هایی که بعد از پایان نوجوانی هر کسی تجربه می‌کنه اینه که متوجه می‌شه هر طرز فکری که داشت متعلق به یه «ایسم» بوده، یا بدون اینکه متوجه باشه داشته از یه سبک زندگی یا فرهنگی دنباله‌روی می‌کرده، که همین باعث شده که از خیلی از اتفاقاتی که براش بهتر بوده دور باشه؛ البته «هر کسی» رو پس می‌گیرم، خیلی‌ها سر همون پیش‌فرض‌هاشان خون بقیه رو توی شیشه می‌کنن.

امیر boosted

با وجود رسانه و اینترنت و وب و ...
تو همین یک سال و یک هفته اینقدر کرامات و ... برای سردار سلیمانی و مصباح یزدی گفتند، حالا شما تصور کن تو ۱۴ قرن چه چیزایی که نمیشه ساخت.

ظاهرا همراه‌اول بسته های نامحدود شبانه یکروزه اش رو حذف کرده :(

امیر boosted

غرغر درباره باخت پرسپولیس 

پرسپولیس واقعا شایسته قهرمانی بود. محرومیت آل‌کثیر و امیری و پهلوان اونقدر بهمون ضربه نزد که رفتن شجاع زد. اگه اون میموند لازم نبود شیری بازی کنه و تو محوطه جریمه توپ رو با دست دور کنه !
امیدوارم شکایت پرسپولیس ازش به یه جایی برسه محروم شه دلم خنک شه😏
نمیتونست بمونه مثل بشار بعد از فینال بره؟

فکر کنم مجبورم برای دیدن فینال با گزارش عادل اینستاگرام نصب کنم :(

امیر boosted
امیر boosted

درباره قطعه «شهر خاموش» کیهان کلهر
youtu.be/WD2O7uiluCE

امیر boosted

Web browsers fucking suck so much holy shit

وقتی ساعت ۲ امتحان داری و از اول ترم لای کتاب رو باز نکردی :(

امیر boosted

@amirzlf

کاری که من کردم این بود که روی اون کارت ملی یه واتر مارک زدم که این اطلاعات فقط برای فلان سایت و به دلیل فلان چیز هست.

امیر boosted

MS <3 open source

:disputed: MS does not, in fact, <3 open source

امیر boosted
Show older
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!