آهنگ «توی حمّال» علی عظیمی دقیقا شرح حال منه.

به نظر میرسه gist.github.com رفع فیلتر شده.

امیر boosted

این دروغ سیزده هم یکی از اون چیزای وارداتیه که خیلی معنی نمیده تو فرهنگ ما. ولی باز بهتر از اون جمعه‌ی سیاهه که کانتکستش رو کلاً تو ایران حذف کردن دادن به ما. نه دم عیدمونه، نه دم عیدی گرفتنمونه، نه دم اضافه حقوقه. یه مشت اسکل که واقعاً غرب‌زدگی رو به تعبیر خفت‌بارش بازمعنی کردن.

امیر boosted

داشتم ویدئویی هایی که این استاده ضبط کرده رو میدیدم یه کمیت جدید برای ارزیابی اساتید پیدا کردم.بالاترین سرعتی که میشه ویدئوهاش رو دید و متوجه شد چی میگه.الان مال اینو دارم با سرعت 2.15 برابر میبینم ولی بازم خوابم گرفته.

امیر boosted

@iamhabenula
داره دیگه. Conversations همه چی داره. حتی می‌تونی تنظیم کنی که اعلان‌هاش یک لحظه روی صفحه ظاهر بشن یا این که فقط وقتی اعلان‌های گوشی رو باز می‌کنی ببینیشون.

با استفاده از این افزونه
addons.mozilla.org/en-US/firef
یه قانون تعریف کردم که خودکار لینک های adobe connect رو به نسخه htmlاش منتقل کنه و زندگی زیبا شد.

چرا این کسی که داره با چامسکی مصاحبه میکنه یه جوری سوال میپرسه انگار داره جواب میده؟

امیر boosted

برای ادوبی کانکت از یک نسخه‌ای به بعد می‌تونی با این شیوه حالت html5 رو فعال کنی:

www.felaan.ac.ir/class-399217/?proto=true

یعنی ته لینکت باید بزنی ?proto=true بعد باز میشه بدون فلش پلیر.

@shogath

امیر boosted
امیر boosted

بریتانیا به ازای هر ۶ نفر یه نفر واکسینه شده
تو ایران به ازای هر ۶ نفر،‌ صفر نفر واکسینه شده!
این همه سر و صدا واسه این‌که یکی از ما جلوترن فقط؟ ((:

امیر boosted
امیر boosted

@danialbehzadi
منم میگم تا وقتی سورس رو نبینی و حتی یه سرچ هم درباره این موضوع نکردی، نمی‌تونی با قطعیت بگی اینا دیتا رو جمع‌آوری می‌کنن… من طرفدار سیگنال نیستم، ولی حرفی که مفت باشه رو بر نمی‌تابم.

امیر boosted

سوال: چند بار تا کنون کاربران #ماستودون با هرزنامه‌هایی مثل این مواجه شده‌اند؟

جواب: صفر بار

امیر boosted

شاعری که اسمش منتشر نشده، اما گویا خودش هم از «مغز»هاست، شعری سروده که در پیوست هست، بعد از شنیدن خبر: «مقابله آرین و علیرضا، شطرنج‌باز‌های ایرانی‌الاصل، با پرچم‌های نروژ و فرانسه، کشورهایی که به آن‌ها مهاجرت کرده‌اند»

امیر boosted

یکی از فایده‌های رفتن پیش روانشناس یا خواندن کتاب‌های روانشناسی و اینا، اینه که می‌فهمی این بدبختی تو اسم داره. وقتی اسم داره یعنی قبلا یه سری‌ها دچارش شدن. و همچین ناشناخته هم نیست.

همین که غریبه نیست یه خیال راحت نسبی درست می‌کنه.

دقیقا فایده‌ی تاریخ خواندن هم همینه. می‌بینی هزاران نفر قبل تو گرفتار همین وضع بودن و تو اولین بدبخت تاریخ نیستی.

ترکیب firefox و tridactyl خیلی از qutebrowser بهتره 😍
github.com/tridactyl/tridactyl

Show older
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!