Follow

Kotlety z ziemniaków faszerowane kiszoną kapustą. Regionalne danie Podkarpacia. Ziemniaki, kapusta kiszona, cebula, kminek. Podanie z sosem pieczarkowym. Z założenia danie ludowe i proste, a smak wyjątkowy. Przepis autorstwa Pawła z weganon.pl, który ma całą serię zweganizowanych tradycyjnych przepisów weganon.pl/category/regionalna

(sauerkraut-filled potato chops. traditional and rustic Polish meal, veganised)

weganon.pl/2018/09/leznie-bies

· · Web · 1 · 1 · 2
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!