Follow

Kapuśniak wegański nietradycyjny, znaleziony na blogu Kamperowy weganizm. Kapusta, marchew, seler, ziemniaki, czosnek, pomidory. Kluczowe dla przepisu są przyprawy, imbir i kumin, do tego pomidory dobrej jakości. Można dodać pastę paprykową, paprykę wędzoną, grzyby, wędzone tofu.

(non-traditional vegan cabbage soup/stew)

kamperowyweganizm.blogspot.com

· · Web · 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!