Follow

Pieczona biała fasola w słodko-słonej zalewie. Główne składniki to w zasadzie fasola i cebula. Danie rustykalne, nieskomplikowane i pyszne jednocześnie. Potrzebny sensowny garnek do zapiekania. Kluczowa jest zalewa, nie można żałować sosu sojowego. Z ciemnym piwem jest doskonałe, do przetestowania wersja z cydrem.

(vegan baked beans in beer/soy/maple 'sauce')

jadlonomia.com/przepisy/biala-

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!