Follow

Naleśniki z kiszoną kapustą + pesto pietruszkowym i sosem pieczarkowym od Przemysława Vegnerata Ignaszewskiego. W przerwach od biegania maratonów facet wymyśla takie cuda. Każdy element tego dania zasługuje na oklaski, szczególnie pesto. Niby dużo składników, ale wszystkie tanie i dostępne. Efekt końcowy wspaniały.

(Pancakes with sauerkraut, chestnut mushrooms sauce and pesto. Affordable, simple, tastes great. Very Polish.)

vegenerat-biegowy.pl/nalesniki

· · Web · 0 · 1 · 1
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!