Follow

Pięć przepisów na roślinną białą kiełbasę w kierunku wielkanocnym. Koncepcje różne - tofu, seitan, ser ciecierzycowy, fasola, mąka, kasze, nawet agar - fajnie że jest skąd wybierać.

(traditionally on Easter monday people here eat weisswurst - white pork sausage. Behold, five different recipes for vegan, plant-based white 'sausage')

vegenerat-biegowy.pl/biale_kie
weganon.pl/2015/03/weganska-bi
hello-morning.org/2017/04/04/w
truetastehunters.com/2017/04/k
vegetujemy.pl/rozne/przepis-na

· · Web · 0 · 1 · 2
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!