Follow

Krem porowy od Niny Avzan. Por, ziemniaki, mleko owsiane, bulion, czosnek. Smaczne, sycące, nieźle wygląda. Ze składników wychodzi porcja tak na trzy osoby.

(vegan leek/potato cream soup. easy.)

wegepedia.pl/zupa-porowa-z-zie

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!