ไม่น่าเชื่อ วันนี้นอนสี่ทุ่มละไม่ตื่นกลางดึก ตื่นหกโมงเช้าเลย

Adult critiquing a kid = "Teaching"
Kid critiquing an adult = "Whining"

#Sol_C_Oddities

ทำโพลได้ตั้งแต่เมื่อไรเนี่ย เจ๋งๆ

ตื่นเวลานี้อีกละ แย่จริง

มี Redmi Go แล้วมี Redmi Rust มั้ย แบบโทรพร้อมกัน 10 สายได้แบบไร้กังวล เป็น fearless concurrency 5555

พยายามนอนต่อดีมั้ย หรือหยิบหนังสือมาอ่านดี

พยายามนอนต่อแต่ก็เหนียวคอ ไปอาบน้ำละอาจจะช่วยนิดหน่อย

แย่จริง นอนสามทุ่มแล้วตื่นมาตีสองกว่า

## Pleroma Server parser bug leaks private posts to hackers

This is yet another reminder that we have to audit our code for unexpected behavior. Case in point: one of the most popular APub server packages, Pleroma Server, can leak all private posts of a user via a malformed activity packet.

The malformed packet contained unexpected symbols in the endpoint that derails the code and sets a debug flag. Subsequently, a secret API can be used to leak all posts on the server, including DMs.

jk, 1/4

อ่าน monad แล้วเข้าใจมากขึ้นทุกครั้ง ราวกับว่าจะไม่มีวันที่จะเข้าใจมันจริง ๆ

Show more
Mastodon

Fast, secure and up-to-date instance, welcoming everyone around the world. Join us! 🌍
Up since 04/04/2017. ✅

Why should you sign up on mstdn.io?

This instance is not focused on any theme or subject, feel free to talk about whatever you want. Although the main language is english, we accept every single language and country.

We're connected to the whole ActivityPub fediverse and we do not block any foreign instance nor user.

We do have rules, but the goal is to have responsible users.

The instance uses a powerful server to ensure speed and stability, and it has good uptime. We follow state-of-the-art security practices.

Also, we have over 300 custom emojis to unleash your meming potential!


Looking for a Kpop themed instance? Try kpop.social