รอโบนัสกับเงินเดือนใหม่ก่อน :ablobcatbongo:

Show thread

ยังไม่อยากย้ายงานตอนนี้

ผบห ใหม่นี่ชอบโชว์กล้ามดากกันจริงๆ

ชอบอ่านนิยายแมสๆ แบบของ john grisham อะไรพวกนี้มากกว่าแฮะ

ไม่งั้นก็พวกกำลังภายใน

cmpxchg boosted

เขียนโปรแกรมแบบใช้ dependency injection + mock ทำได้แต่เพิ่มภาระสุด ๆ code ก็อ่านยากกว่าเดิม 🤦🏾

มีแค่ service name กะ size planning นี่จะเขียน kubernetes yaml ยังไง 😵‍💫

อย่างน้อยก็ไว้เล่น mario kart

Show thread

ไอแพดไม่ค่อยได้ใช้เลย รู้งี้ซื้อ switch ดีกว่า

cmpxchg boosted
กระทรวงพาณิชย์ของ Shopee ไปแก้ภาษามาใหม่แล้ว 😂 🤦
cmpxchg boosted
"Xah Talk Show 2021-11-27 Emacs Lisp Tutorial, Writing a Golang Mode from Scratch"

https://youtu.be/ANqmGQsMl1U
cmpxchg boosted

ลมหนาวมายั่วในวันหยุดว่างๆ .. มีใครอยากรับนิยายใต้หมอนไปนอนอ่านกับคนข้างๆ สักเรื่องมั้ยคะคืนนี้?
sites.google.com/view/kor-na-k

ลูปซ้ำๆ เพราะขี้เกียจปรับโค้ด ก็ไม่ได้ช้าอะไรนะ

Show thread

รันบน MacBook Air 2017 ตัวล่างสุด
เขียนแบบ imperative แบบอัพเดท array in-place

เขายายเที่ยง หนาวๆ

ชีวิตมันสั้น อย่าเสียเวลากับคนงี่เง่า

จริงๆ ตอนแรกใช้ subseq ถึกกว่านี้มากๆ

Show thread

ไปแบบถึกๆ เลย

(loop for (a b) on (loop for (a b c) on (read-input "input/1.txt")
while (and a b c)
collect (+ a b c))
while (and a b)
count (> b a))

Show thread

หัดใช้ loop พอดี

(defun read-input (filename)
(mapcar 'parse-integer (uiop:read-file-lines filename)))

(loop for (a b) on (read-input "input/1.txt")
while (and a b)
count (> b a))

Show older
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!