Czasy boosted

„Ponad sto lat po tym jak Nietzsche ogłosił, że Bóg umarł, wydaje się, że właśnie wraca. To jednak fatamorgana. Bóg faktycznie umarł – tylko trochę musi potrwać uprzątnięcie zwłok”

Yuval Noah Harari
„Homo Deus, Krótka historia jutra”

Czasy boosted

Google spoils Chromium 

Czasy boosted
Czasy boosted

28 listopada 1918 roku Polki zdobyły prawa wyborcze. W audycji rozmawialiśmy o tym, jak było w innych krajach, jakie znaczenie miał feminizm i jaką cenę płaciły za to kobiety.
Podkast audycji: "Klub ludzi ciekawych wszystkiego"

static.prsa.pl/ea2a5662-8ecb-4

Czasy boosted
Czasy boosted

trzyminuty.com/2018/12/najdluz

Jest 4 grudnia 1958 roku.

Malutki samolot Cessna 172 z dwuosobową załogą na pokładzie startuje z lotniska w Las Vegas.
Nie było by w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że wylądowali dopiero... 7 lutego 1959!

Czasy boosted

„Bez lęku wysokości nie docenia się piękna gór”

Liu Cixin „Ciemny Las”

Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!