Follow

RT @[email protected]

Trevor Noah wys die VSA wie @[email protected] werklik isπŸ˜€πŸ€£. Nou is 'n paar lefties kwaad vir Trevor oor hy die term "genocide" gebruik het met verwysing na Julius se moordpraatjies. Julius mag na uitwissing van wittes verwys, maar skynbaar mag niemand hom kritiseer nie.

πŸ¦πŸ”—: twitter.com/kalliekriel/status

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Fast, secure and up-to-date instance, welcoming everyone around the world. Join us! 🌍
Up since 04/04/2017. βœ…

Why should you sign up on mstdn.io?

This instance is not focused on any theme or subject, feel free to talk about whatever you want. Although the main language is english, we accept every single language and country.

We're connected to the whole ActivityPub fediverse and we do not block any foreign instance nor user.

We do have rules, but the goal is to have responsible users.

The instance uses a powerful server to ensure speed and stability, and it has good uptime. We follow state-of-the-art security practices.

Also, we have over 300 custom emojis to unleash your meming potential!


Looking for a Kpop themed instance? Try kpop.social