Still ten days to purchase calendars.

Here's a WIP for Irmelin Sandman Lilius's "The Unicorn". Original illustration by Julita Karwowska-Wnuczak.

Follow

Here's the ninth creature for this years calendar. Mister Cosmic Nude.

Info about calendars here (still nine days to order)
jankrycinski.com/projects/zObX

Morning!
Last week I was testing my calligraphy skills for purpose. I want to make a simple title cover for it.

It's a last week to order a calendar.

And here's the first illustration in it's final stage. This is how all twelve will look.


Is anyone from abroad interested in this calendar btw? If yes, I need to make two separate covers. Let me know!

🇬🇧 April illustration for . Hope you can tell the book :)

🇵🇱 Kwietniowa ilustracja do „Wspomnień Tuszem”. Mam nadzieję, że rozpoznajecie książkę :)


Two days left!

I'd forgot to show you something :D I'm adding stickers to every calendar. Got plenty so you can get more than one if you want.

Info about calendars:
jankrycinski.com/projects/zObX

cover, available only in Polish. No lettering inside though so if you're still making your mind, I say go ahead (time till tomorrow including tomorrow) :)

Ok hopefully all pictures are now fully prepared for print. It was a long day of work.

Have a nice Sunday, everyone!

p.s. I liked the reversed colors in this one. Saved it for no purpose other than sharing with you.

@lordampersand Yeee how many would you like with your calendar? :)

@deerbard może to tylko ja, ale mi "ra" się zlewa w jedną literę i przez sekundę się zastanawiałem, co to są te Fuszemy...

@rdarmila
„Ra”? :D
W sensie „Rauszem” zamiast „Tuszem”?

Zdaję sobie sprawę, że kaligrafując to w starym stylu narażam okładkę na nieczytelność ze względu na nasze nieobycie z wyglądem liter, ale mimo wszystko zaryzykowałem no i mam :)
„Na szczęście” to tylko dla kilku osób, nie jakiś problem.

@deerbard O rany, tm na początku jest R? :D :D

Przeczytałem Fuszem, potem pomyślałem, że to bez sensu więc to są wspomnienia Fuszera. A to wspomnienia tuszem :D :D

@rdarmila Ahahaha Wspomnienia Fuszera :D
T, na początku drugiego słowa jest T.

@rdarmila
Ja i tak ułatwiłem zadanie jak mogłem dla współczesnego oka rozdzielając litery. Kiedyś pisało się tak
i.pinimg.com/originals/ea/fb/d

@deerbard wiadomo, po to żeby hołota nie nauczyła się za szybko czytać hehe

@rdarmila
Zakładałbym przede wszystkim oszczędność miejsca, szybkość pisania i fakt że dopiero trzeba było wymyślić „jeszcze czytelniejsze pismo niż to”. Aaale pewnie to też? :)

@deerbard Nie wiem jak się nazywa ten rodzaj rysowania, ale wszystkie książki które mają takie ilustracje bardzo mi się podobają.

@szczezuja

Dzięki! Mi też, dlatego sam chciałbym takie robić :)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!