Melçebi boosted

Suçu açığa çıkarmak suç olarak kabul ediliyorsa, suçlular tarafından yönetiliyorsunuz demektir.

Edward Snowden

Basın yayın organları dualı yeni adli yılın açılışında genellikle yargıtay başkanı, cumhurbaşkanı ve DİB'nın olduğu görseli kullanıyor. O törenin görseli aşağıda. Laiklik elden gidiyorsa bunun bir ayağı da kılıçdaroğlu sünepesidir.

Yunanistan'ın Perinçek'i Theodorakis ölmüş. Ben onu anarşistlerin, evinin duvarına yazdıkları yazıyla anımsayacağım:
"Milliyetçilik lağımında boğuluyorsun"

Bir de yaşarken kapısını çalmayıp, öldükten sonra cenazesine koşa koşa gitme ikiyüzlülüğümüz var.
mstdn.io/web/statuses/10686438

2 Ekim 1975'de faşist İspanya 5 ETA militanını idam edince, Ankara Belediye Başkanı Vedat Dalokay, İspanya Büyükelçiliğinin bütün belediye hizmetlerini kesiyor. Onlara da yaptıklarını protesto eden bir mektup gönderiyor:
"7 gün İspanya elçiliğine su, havagazı, elektrik yok. Ankara halkı, özgürlük mücadelesi veren İspanyol halkını desteklemektedir”
Sosyal demokratların bu onurlu yiğit insanlardan geldiği yere bakın: Faşistleri tepesinde taşıyan sünepe KK

İBB, Hacı Bektaş Veli festivali düzenliyor. Hayatında haca gitmemiş üstüne de "Benim kabem insandır" diyen kişiyi hacı yapmışlar. Belli ki adına şenlik düzenledikleri kişiyi bile bilmiyorlar.
Ne duymuşlarsa onu yazıyorlar.
Hace Bektaş Veli oluyor Hacı.
Hace bugünkü kullanımda 'Hoca'

Yunus Emre'nin ünlü şiiri de yanlış anlaşılıyor.
"Bana bende demen ben bende değilem
Bir ben vardır bende benden içeri"
Şair burada açıkça ben tanrıyım diyor.😀

Halkımız Farsça bir sözcük olan 'bende'nin anlamını bilmediği için gerksiz ve yanlış kullanıyor.
Örneğin abartılı kibarlık yaparak kendini tanıtmak isteyen biri "bendeniz filanca" diyor.
Oysa bende sözcüğünün anlamı: bağlı olan, köle, kul

Bir ara bunların ağzında "Dinimiz akıl dinidir" diye bir sakız vardı. Nerden çıkardılarsa?

Bizim aydınlarımızın (özellikle sosyal demokrat olanların) ikiyüzlülüğü de bir etken.
Dinimiz çok güzel ama yobazlar bozuyor.
Oysa Işid ve taliban gerçek islamı uyguluyor.

Bence küçüklüklerinden beri beyinlerine işlenen korkudan inanıyor. Dini bilen yok gibi.
Özellikle din konusunda aykırı olana baskı çok fazla.
Bir de inindıkları şeyin yıkılacağı korkusuyla tartışmaktan kaçıyorlar.
mstdn.io/web/statuses/10681853

Geçerli bir pasaportun yok, Avrupa ülkelerine gidebilmek için adamların pasaportunu kullanıyorsun ve onlara sürekli höykürüyorsun. Güzel iş valla...
birgun.net/haber/ersin-tatar-d

bir iletiyi alıntılayıp gönderme nasıl yapılıyor? Yineleme değil de iletiyi alıntılayıp üzerine yorum filan ekleme

Aşı, hastalıklara karşı en güçlü silahlardan biri fakat hiç bu kadar para ile ilgili olmamıştı. O kadar büyük paralar dönüyor ki sermaye herşeyi yapabilir. Bir de bütün bilgiler gizleniyor. Ancak yıllar sonra gerçekten ne olup bittiğini anlayacağız.

Show thread

Bunları yazdığım için lütfen tıp karşıtı olduğumu düşünmeyin. Ben bilime inanıyorum ve hatta alternatif tıp, akupunktur GETAT gibi her türlü saçmalığa karşyım.
Benim eleştirim insan sağlığını piyasaya kurban etmeye.

Show thread

Oysa şeker hastalığındaki periferik nöropati dolaşım bozukluğu kaynaklıdır ve B vitamini ile tedavi edilemez.
Ama olsun sonuçta vitamin zarar da vermez ilaç firmaları ve besledikleri hocalar cebini doldurur.
Oysa ilacın içinde 250 mg B6 vitamini var ve günlük 10 mg.dan fazla alınan B6 vitamininin bizzat kendisi nöropati yapabilir.
Televizyonlarda kendi alanlarıyla ilgili-ilgisiz her konuda ahkam kesen hocalar bunlardan neden hiç sözetmez.
Çünkü piyasa çok büyük...

Show thread
Show older
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!