Melçebi boosted

@yutyo İskandinav sosyal demokratları hakkındaki görüşlerin aynı mı?

O zaman ben de şöyle sorayım,
12 ay
İsa'nın 12 havarisi
Yusuf'un 12 kardeş olması
12 imam
bunlar rastlantı mı?

Melçebi boosted

İstanbul’da madeni paraları kilosu 70 TL’ye hurdacıya satan ve satın alan kişiler, Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanununa Muhalefet suçundan gözaltına alındı. #Hanber

Melçebi boosted

mastodon'daki fav insanım @opsecfail teşrif etmiş boostlayın çabuk çabuk

Finlandiya NATO`ya girme kararı almış. Demek ki ne kadar cilalı olursa olsun sosyal demokratlar her yerde aynı.

Melçebi boosted
Melçebi boosted

Canan Kaftancıoğlu olayında da bir kez daha görüldüki, koyunun kasabın bıçağını yalaması sonucu değiştirmiyor

Gücü yettiğine aslan, yetmediğine kedi olana sağcı
Gücü yettiğine kedi, yetmediğine aslan olana solcu denir.

Melçebi boosted

Düzce üniversitesi linux topluluğu mastodona katılmış

@du_linux

@du_linux bana bir ileti gönderin yineleyeyim. Tanınmanıza yardımcı olur. Sizin profile girdim ama iletinizi yineleyemedim

İmamoğlu olayında Nagehan Alçı'nın bir suçu yok bence. Asıl suçlu imamoğlu ve bu ülkücü eskisi anaplı müteahhiti sosyal demokratlara layık gören politik idiyot (kk)

Düzce üniversitesi linux topluluğu mastodona katılmış

@du_linux

Melçebi boosted

Le mycélium ? 1/2

#permaculture #écosystème

C'est un champignon qui s'étend sous le sol en créant un réseau de connexion entre toutes les espèces végétales, quelque chose comme le réseau internet, qui leur permet non seulement de communiquer mais aussi de prendre soin de soi, de se protéger, de se nourrir et de s'approvisionner en eau.

Türkiye solunun lider sorunu var. Şu son imamoğlu olayında baktım, doğru dürüst, derli toplu bir eleştiri yapan yok.
Enflasyon yüksek çıkınca "Almanya'da da yüksek diyen TRT ile, İmamoğlu yalakalarla gezi yapıp eleştirilince, "Gaziantep Belediyesi belediye kasasından yurtdışına gezi düzenledi" diye yazan Birgün gazetesi aynıdır.
Yıllarca sol parti adına konuşan Alper Taş imamoğlunun otobüsünde olmaktan bir rahatsızlık duymuyor.
İşte bu yüzden 50 yıl geçse de adam gibi adamlar unutulmuyor...

İmamoğlu kendini eleştirenleri akıllı olmaya davet ediyormuş.
Salonda Denizleri anmaya gelen insanlar da alkışlıyor.
Muhalefet çıtayı sağa çekerken zekayı da dibe çekti.

Show older
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!