[EN⬇️] etik alde egiteko asmotan @disroot probatzen nabil, eta kasi zerbitzari propioan (igual etxekoan, alokatzen ibili gabe) aritzea zentzuzkoagoa iruditzen ari zait. Baino merezi al du horrenbesteko lana hartzeak? Aditua ez naizela kontuan izanda? Denok hala ibili behar izateak, berriz, garbi ez du inongo zentzurik. Zerbitzu publikoa behar luke...

@miren
Iepa! Ni oso gustora nabil @[email protected] Zerbitzaria etxean izatea da onena, baina nik behintzat ez dut hortarako ez denbora ez gaitasunik! :) doahitza bidez ordaintzen dut disrootekoen lana!

@izaro bai, tartebideko aukera oso ona iruditzen ari zait. Baino ezin diot utzi pentsatzeari zein izango ote litzatekeen "eremu optimoa": norbanakoa (ez)? familia? "komunitatea"...?

Eta bururatzen zait... lainoa.eus edo halakoren bat, korreoa, , , eta abarrekin?

Lanez lepo ibiltzea baino ez horrelakoei bueltaka aritzeko 😅

@miren
Ba niri.... komunitate deszentralizatu piloko eredua gustatzen zait! Zerbitzuak ondo kudeatzeko denbora behar dela uste dut... behin 100 edo 1000 izan.... eskalatzea ez dirudi zaila denik. Gero lan hori egiteagatik ordaintzeko kultura falta zaigu, interneten dena omen da dohan, baina tira!

@izaro baita. Zerbitzu publikoa izatea = gobernuei lotzea ez da munduko ideiarik onena ezta ere, ez. Ale ba, migrazioarekin jarraitzea!

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!