Miren is a user on mstdn.io. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.

Miren @miren@mstdn.io

I used to wait until the end of the warranty period to root/install a custom ROM on my phone. Not sure it will take that long this time...

@Notxor @nixromina "CorelDraw"? "Lenguaje de programación"? 🤣

Miren boosted

@icaria36 I confess I lived completely oblivious to the amount of spam that "happens"... Now I'm taking much better care on my choice of email provider + accounts and services I sign up into.

Miren boosted

Cómo NO hacer una campaña contra el machismo (video, 3:52). sants.tv/fit/15112301005191

Video realizado por Alicia Murillo Ruiz. Muy acertado. Me pregunto cuántas mujeres estuvieron involucradas en la campaña esta del Ayuntamiento de Sevilla.

Goizean euri dexente eta eguerditik aurrera euria etengabe @euskalmet

Miren boosted

Mastodon: Fedibertsora euskaraz

Fedibertsoa elkarrekin bateragarriak diren gizarte-sare federatu libreen ekosistema bat da. Hainbat zerbitzaritan eta saretan egonda ere, erabiltzaileak elkarrekin komunikatzen dira federazioari esker.

Sare guzti hauen artean hazkunde deigarriena izaten ari dena Mastodon da, Twitter-en ordezko etiko bat.

librezale.eus/2018/06/06/masto

@stragu same here. Thanks for wording it!

Miren boosted

Happy to be #movingtoGitLab for now. Yes, I know about #IPFS and other decentralised options, and the risk of simply moving to yet another centralised business, but for the moment this is probably not a good choice for me because of (1) the extra work, (2) the loss of bells and whistles that #GitLab and #GitHub add on top of Git, (3) the fact that IPFS is still alpha, and (4 ) the requirement to still use something accessible for the wider public because I teach and interact with beginners.

En esto que estaba yo saliéndome de , , ... Ahora también de ! 🤦 Y el ...! 😰😵😩

@colegota I'm guessing it must have been the domain registration, because the only other thing I've used this address for is my and accounts... I

@colegota I have changed the setup to private whois now, but maybe it's too late? 😱

Yesterday I registered a domain name using my brand new @disroot email address. Today I woke up with 15 messages in my inbox... and counting! 🤔😫 How do you cope?

Miren boosted

It was easier to program a finite element code from scratch than to create the spreatsheet to compute the final marks of my students.

Miren boosted

JULY 7 - Independence from centralized social media

iday.im/

On July 7 open your new mastodon, diaspora or GNU social account.

Tell your friends, spread the voice.

More links and initiatives at:
iday.im/more_links.html

#deletefacebookday #deletefacebook #privacy #surveillance #decentralisation #manipulation #cambridgeanalytica #googleanalytics #fuckoffgoogle #decentralized #GDPR

@izaro baita. Zerbitzu publikoa izatea = gobernuei lotzea ez da munduko ideiarik onena ezta ere, ez. Ale ba, migrazioarekin jarraitzea!

@izaro bai, tartebideko aukera oso ona iruditzen ari zait. Baino ezin diot utzi pentsatzeari zein izango ote litzatekeen "eremu optimoa": norbanakoa (ez)? familia? "komunitatea"...?

Eta bururatzen zait... lainoa.eus edo halakoren bat, korreoa, , , eta abarrekin?

Lanez lepo ibiltzea baino ez horrelakoei bueltaka aritzeko 😅

[comes from ⬆️]

In the quest to escape I've been testing which I came across just yesterday. I'm thinking it could make more sense to go -hosted (even at home, without buying 3rd party server space) but... is it worth the hassle? Me not being an expert in the field? Sure it would be pointless that each of us needed to go this way. Maybe it just needs to be a public service...

[EN⬇️] etik alde egiteko asmotan @disroot probatzen nabil, eta kasi zerbitzari propioan (igual etxekoan, alokatzen ibili gabe) aritzea zentzuzkoagoa iruditzen ari zait. Baino merezi al du horrenbesteko lana hartzeak? Aditua ez naizela kontuan izanda? Denok hala ibili behar izateak, berriz, garbi ez du inongo zentzurik. Zerbitzu publikoa behar luke...