Postanowiłem spróbować przenieść się z xorg na waylanda i widzę problem, tzn. mój ulubiony odtwarzacz Qmmp tkwi w lewym górnym rogu i nie mogę go przenieść. Wracać na sesję Xorg?

Kraska: być może trzeba będzie powtórzyć szczepienie

crossreplying on twitter+mastodon is hard sometimes

@rysiek @h3artbl33d when we were doing Ubuntu Phone, Signal was actively hostile to us making a client.

...reason we ended up with good Telegram support.

shitpost 

strong typing is bad because it makes the keyboard wear out faster

Upcoming Instagram changes warn users to accept activity tracking to "Help keep Instagram free of charge" 🙄 #deleteInstagram

Teraz mi smutno... mnie nie ma :/

RT @niebezpiecznik

🚨 Pojawiła się możliwość sprawdzenia, czy jesteś jednym z 2,6 milionów Polaków, którego dane wyciekły z Facebooka.

Aby to zrobić, trzeba wpisać swój numer telefonu (nie e-mail!) w postaci: +48XXXYYYZZZ

Na stronie: haveibeenpwned.com/

Dajcie RT, żeby dotarło do wszystkich.

🐦🔗: twitter.com/niebezpiecznik/sta

Show older
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!