Pinned post

Panel Energetyka24 „Atomowy Plan B: Co jeśli nie zdążymy z elektrowniami jądrowymi?” z udziałem posłanki @polamatysiak i posłów Krzysztofa Bosaka, Janusza Kowalskiego oraz Pawła Poncyljusza, a, posłucham sobie.

youtube.com/watch?v=bGdVWtinYA

To uczucie, gdy na callu grupowym uczestnicy na chwilę włączają mikrofon, abyś usłyszał, jak się śmieją z twojego żartu 🎙 👌

Polska polityka 

„Jak się dowiadujemy, prezes PiS straszył posłów scenariuszem wojny z Rosją. Według niego Moskwa ma gotowe plany inwazji, a ostatnie cyberataki mogą być tego dowodem. Przy okazji ujawnił, że niedługo do Sejmu mają trafić projekty ustaw, które dadzą rządowi nowe narzędzia do czuwania nad bezpieczeństwem cyfrowym. Miał też powiedzieć, że będzie to okazja do tego, by udowodnić, kto jest patriotą.”

Jakich projektów ustaw spodziewacie się?
onet.pl/informacje/onetwiadomo

„Profil, o ile daty publikacji nie zostały w nim zmienione, zaczął działać 5 lutego. Wówczas opublikował pierwsze polskie dokumenty. […] Celowo nie podajemy nazwy tego profilu, który nie był dotąd znany opinii publicznej.” ej, ktoś coś wie?

tvn24.pl/polska/michal-dworczy

tylko wcześniej ogarnę czy mam coś ważnego na partycji windowsa

Show thread

Niedopatrzenie. Dziś odbywa się niejawne posiedzenie Sejmu. Nie można oczywiście wziąć telefonów lub innych urządzeń mogących służyć do rejestracji posiedzenia, lecz nie zostały z niego wykluczone osoby zaszczepione. Obecność osób z mikrochipem pod skórą niejako przeczy niejawności posiedzenia.

ciekawostka:
dziś na polskim fedi pojawił się drugi użytkownik (na razie niczego nie napisał)

dowód? nikt nigdy nie widział mnie z innym użytkownikiem polskiego fedi w tym samym miejscu o tym samym czasie.

pozostali użytkownicy zwyczajnie nie istnieją.

W posiadaniu tak wielu kont na fedi najtrudniejsze jest zarządzanie kilkoma jednoosobowymi serwerami na różne tożsamości i dbanie o to, by nie wywalały się w tym samym czasie.

Jest sposób, żeby rozgryźć konta Mikołajczaka, bo jeżeli nie robi wpisów w losowych odstępach czasu, to można skorelować i sklasyfikować, które konta do niego należą.

W taki sposób zabija się ludzi przy użyciu metadanych. Obama to powiedział.

PS Signal nie ukrywa metadanych.

poseł Kulesza aktywny na wypoku, czyli chyba czyta co o nim myślą po głosowaniu ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Słyszałem, że na fedi pojawili się kolejni parlamentarzyści. Ciekawe, kiedy dowiem się, że to po prostu moje kolejne konta tutaj.

to moglibyśmy być my ale żyjemy w społeczeństwie

Show older
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!