@mkljczk Co za czasy, w których politycy promują Mastodona :D

@mkljczk Tak się zapytam - zajmowałeś się Activitypub od strony programowania? :P

@jeder jak znajdziesz lewaka który napisze to samo to ktoś powie że konfa to lewactwo xD
@kuba

@kuba
Z wolnością słowa jest jak z wolnym rynkiem. Utopia która nigdy nie nastąpi bo była by klęską . Dlatego w każdym państwie i społeczności obowiązują jakieś prawa które trzeba respektować .
@mkljczk

@mkljczk Desktopowy Linux dzisiaj a 4 lata temu to niebo a ziemia

@mkljczk Bardzo mądre słowa. Myślę, że zgodzą się z nimi nawet ci, którzy ogólnie za Krzysztofem Bosakiem nie przepadają

@mkljczk Nie wiem, generalnie to wszystko brzmi świetnie w teorii, ale trochę to na razie wygląda tak, że przy braku użytkowników wypada to mimo wszystko słabo. Jak ktoś znany nie zrobi temu sensownej promocji, to tego typu social media nie zgarną użytkowników. Zcentralizowane portale mają ten plus, że potrafią dbać o swoją rozpoznawalność. Dlatego teraz ludzie z Twittera się przenoszą na Gaby i inne Parlery.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!