Follow

wrzuciłem wczoraj sobie na serwer @matrix (Dendrite) i widzę że działa (:
mkljczk:mkljczk.pl

· · Web · 1 · 1 · 2

@mkljczk @matrix jak w ogóle oceniasz Matrixa? Nie uważasz że nie jest zbyt trudny aby rozpocząć z nim prace (tak dla zwykłego usera)?

@piotrsikora Poza tym, że czasem nie będą wiedzieć co zrobić, gdy dostaną jakieś powiadomienie związane z szyfrowaniem czy potwierdzeniem sesji którego nie zrozumieją, co miałoby być tam trudnego?

@mkljczk @piotrsikora jest jeszcze trzeci problem, element potrafi z dupy zepsuć szyfrowanie i nie działa nic poza wylogowaniem się i zalogowaniem ponownie

@mkljczk no właśnie obawiam się ze to narzucanie szyfrowania jest trochę zbyt mocne i dla większości może to być zbyt kosztowny próg wejścia... dlatego oleja to :/

@mkljczk @piotrsikora Jak tam jest z "nie pamiętam hasła, przypomnij hasło" dla zwykłych użytkowników?

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!