Jak sądzicie, czy kiedykolwiek uda sie w Polsce rozbić duopol Facebook-Twitter? Próbuje Gab, próbuje Parler, raczkuje Mastodon, ale tak realnie, gdy masz do dystrubucji jakies tresci, realne zasięgi daje tylko Facebook i Twitter. Prawica tyle lrzyczała, ze emigrujemy na Parlera, a teraz tam pusciusienko, jak na naszej klasie. Jak. sadzicie, czy jakiekolwiek serwisy w Polsce dorównują kiedykolwiek Facebookowi i Twitterowi?

Follow

@pieklomezczyzn Parler to nieśmieszny żart. Mastodon nie raczkuje, po prostu ciężko porównywać, bo obecnie ma zupełnie inny userbase. Z wymienionych tylko Mastodon stanowi na dłuższą metę alternatywę.

· · Web · 0 · 1 · 4
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!