Coś niepokojącego w sprawie Signala...
Kod źródłowy serwera nie jest aktualizowany od prawie roku!

Oczywiście sam protokół jest otwarty, klienci także, więc można spać spokojnie (póki co), ale bardzo to jest podejrzane i nie świadczy dobra do twórcach.

github.com/signalapp/Signal-Se

@viggen nie wiem czemu sami nie zrobiliśmy forka którego pilnujemy :/

@piotrsikora Nie wiem czy nie lepiej te środki przeznaczyć na popularyzację komunikacji na Matrix albo XMPP(?)

@piotrsikora Zgadzam się z @viggen, szkoda sił i środków na to, skoro są inne sprawdzone technologie. Nie zapominajmy, że takiego forka trzeba potem utrzymywać.

@pfm @piotrsikora @viggen Wczoraj o tym trochę rozmawiałem, Niemcy i Francja przecież wdrażają u siebie @matrix

@mkljczk @viggen @piotrsikora @matrix Różne wiadomości docierają z tych dwóch krajów, ale zasobożerność tej platformy nie napawa mnie optymizmem.

@pfm @piotrsikora @matrix @viggen parę miesięcy temu naprawili skalowalność serwera Synapse, a alternatywny (lecz również oficjalny), pisany w Go Dendrite jest coraz bardziej kompletny. Sam mam u siebie Dendrite (@mkljczk:matrix.org), ale jestem chyba tylko w dwóch pokojach

@mkljczk No to wejdź na jakiś popularny kanał z długą historią i zobaczmy co wtedy się stanie. ;) @piotrsikora @matrix @viggen

@pfm @piotrsikora @matrix @viggen Kanał PeerTube jest dość aktywny, jestem tam koło 2 miesięcy. Zużycie ramu to mniej niż 300 mb

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!