Follow

Jest mi niezmiernie miło odebrać swoją Kartę Lewaka, która niewątpliwie mi się należała. Chciałbym podziękować wszystkim lewakom, którzy przez lata kształtowali moje poglądy, którzy dawali mi nadzieję. Dziękuję wszystkim lewakom, na których miałem okazję głosować w wyborach. CWLP!
RT mobile.twitter.com/KartaLewaka

· · Web · 2 · 0 · 4

@mkljczk
To mi podrzucilo pomysl albo dwa. Jest taka hipoteza ze usa skladaja sie z dwoch republik wokistanu i pld liberii. Falszywe paszporty wokistanu.

@mkljczk
Drugi to paszporty sheeplelandu albo inaczej zamaskowanych ninja.

@mkljczk niepokoi mnie, że od razu rozwinąłem skrót jako Chwała Wielkiej Lewackiej Polsce

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!