@mkljczk @jeder spurek jest wege i w ten sposób próbuje ratować klimat. Ale to niczego nie rozwiązuje. Sośnierz jest idiotą który kąpał w się w fontannie w Sosnowcu na placu Kiepury a jego poglądy to jest debilizm do kwadratu. W młodości wciągnął bardzo dużo białego proszku, i z tym chyba nawet on nie będzie polemizował. Kohut to pseudolewica. Bo jaki lewicowiec broni Balcerowicza? No czasem lepiej mikserem sobie wymiksować oczy niż patrzeć na polską scenę polityczną. Pozdrawiamy

@Antifajaworzno @mkljczk @jeder raz jak widziałam Sośnierza w pociągu, to napisałam o tym na Discordzie. Dostałam odpowiedź, że jeśli nie czuję z 5 metrów, to nie może być serio on. No, nie z 5 metrów, ale potwierdzam.
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!