Tak się zastanawiam czy można np. automatycznie wrzucać tutaj wpisy, które puszczam na Twitterze? Ktoś coś?

@polamatysiak są jakieś boty i sposoby automatyzacji, ale to jest trochę... skomplikowane.

Trudno jest to zrobić dobrze, bo ponieważ wiele wpisów z :birdsite: zawiera odniesienia do kont tamże. To w oczy kole na fedi trochę, i są osoby, które z automatu będą unikać kont, które repostują tweety.

Poza tym, warto łatwo popaść w "a, wszystko idzie z automatu i tak", co może prowadzić do nie logowania się na fedi i nie wchodzenia w interakcje z ludźmi tu.

@rysiek @polamatysiak żeby nie robić ludzi w konia to konto powinno być albo prowadzone ręcznie albo jeśli jest botem to być wyrażnie oznaczone bo tak się tutaj przyjeło. A jeśli konto jest botem to jedyna sensowna interakcja z wpisami to jest ich podbijanie bo przecież nie spodziewamy się, że bot nam odpowie na komentarz. A idąc już dalej - takie konto niesie przekaz: "tutaj nie chce mi się z wami gadać - jak wy chcecie to przyjdżcie na twittera".

@miklo @polamatysiak generalnie się zgadzam, z jednym uściśleniem: konto, które kopiuje wpisy z :birdsite: ale jednak prowadzone jest przez człowieka (tzn. ktoś się faktycznie loguje, odpowiada na tooty, itp), jak dla mnie jest spoko i nie musi być oznaczone jako "bot".

@rysiek
oczywiście każdy zrobi tutaj co chce a ściślej to na co mu admin/moderator serwera pozwoli (czyli w opcji własnego serwera tylko prawo jest realnym ograniczeniem). Natomiast pytanie dla mnie ważniejsze jakiego modelu mediów każdy/każda z obecnych tutaj oczekuje. I czy np polityk/czka jest taką samą osobą jak kowalski, który wrzuca kotki czy może jednak kimś kto wywiera wpływ na innych i kształtuje trendy/opinie. Dla mnie raczej to drugie. A jeśli tak to ja bym się spodziewał, że ktoś zakłada tutaj konto z powodu jakiś wartości, których nie znalazł w korpomediach. Dla mnie linkowanie tutaj własnych wpisów z korpomediów jest wyrażnym sygnałem, że autor traktuje fediwerse głównie jako poszerzenie swojej widowni. Czyli coś co dla mnie nie jest wartością dla której tu jestem.
Follow

@miklo @rysiek Warto uwzględnić, że niektórzy politycy czasem bywają też ludźmi

· · Web · 1 · 1 · 1
@mkljczk
nie odbieram politykom człowieczeństwa ( poza kilkoma wyjątkami) natomiast odbieram im prawo do ewentualnych prób tłumaczenia , że jakieś publiczne wypowiedzi w mediach (czyli rówmież tutaj) należy traktować jako "prywatne opinie" oderwane od reszty działalności.

@miklo Ja niektórym w wyjątkowych okolicznościach przyznaję człowieczeństwo.

@PawelK @mkljczk Mogę sądzić tylko po tym co PM pisze w dostęþnych mi publicznych kanałach informacji. Na podstawie tej aktywności sądzę że bardziej ją interesuje m.in. wyrażanie poglądów na temat Eurowizji (10 tweetów w dwa dni), zapraszanie do dyskusji na zamkniętej platformie clubhouse od np. odpowiadania na pytania dt jej działalności jako posłanki (zadane tutaj 3 tyg temu - bez odpowiedzi).

@miklo
Podobnie to odbieram. Cieple kluski i duzo pary malo energii.

@mkljczk

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!