Follow

Wytłumaczy mi ktoś? Niby szczepienia takie dobrowolne, a jednak Maciej musiał.

· · Web · 3 · 2 · 5

@mkljczk zawsze bawi xD
Ej ale dobrze że walą jakąś kampanię, bo w tych nastoletnich rocznikach mało kto się szczepi z tego co wiem

@crusom Agresywna kampania rządu, który jest słusznie jebany przez młodych od prawej do lewej to najskuteczniejszy sposób aby odciągnąć wszystkich od szczepień.

@mkljczk agresywna kampania?
Pierwszy raz ją widzę

@crusom Jeżeli nie wychodzisz z domu jak ja to nie widzisz. Ale wystarczy dłuższa trasa albo włączenie tv. Oczywiście nie polecam.

@mkljczk @crusom jest jebany za zupełnie różne rzeczy w zależności od światopoglądu osoby, i wydaje mi się że każdemu ciężko się nie zgadzać z jakąś częścią z tego co PiS mówi/robi

@selfisekai jednak rządowa kampania nie wzbudza zaufania właśnie dlatego że jest rządowa i jeśli ktoś się szczepi to raczej pomimo, a nie dzięki niej
@crusom

@mkljczk @selfisekai no nie wiem, PiS to jednak nadal partia z największym poparciem, także ten

@crusom mówimy o młodych gdzie przy dobrych wiatrach mają 4,76% poparcia
@selfisekai

@crusom @mkljczk to dalej zależy od grupy wiekowej, nie umiem teraz innego sondażu pogrupowanego wiekowo, ale tu jeden:

@selfisekai nie wiem jaka próba na młodych ale sprzed miesiąca i pasuje mi pod tezę to wrzucam
@crusom

@crusom no takie ma poparcie wśród młodych mężczyzn nienawidzących osób z macicami
@selfisekai

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!