1% polskiego fedi tworzy 90% treści, 9% polskiego fedi to 10% treści, pozostałe 90% polskiego fedi cicho obserwują, tacy lurkerzy.

Oczywiście ja i Mikołajczaki to 1%. Elita.

Follow

@kmic Przede wszystkim 0.5% polskiego fedi tworzy tu 90% kont.

· · Web · 1 · 1 · 0

@mkljczk zgadzam się, polskie fedi jest pod tym względem specyficzne. Może się niedługo okaże, że jesteśmy tu we dwoje, a reszta to skarpetki.

@mkljczk @kmic wypraszam sobie, ja tutaj jestem jako niezależny obeserwator aka lurker. Nie przyznaje się do żadnego z was, o ile nie jesteście długonogą blondynką z cy... ekhe z wysokim wyrazem inteligencji!

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!