No to jeszcze raz...
Raz, dwa trzy, próba wolności słowa nr 2.

Homoseksualizm jest zaburzeniem seksualności.
Szczepionki nie są jedynym remedium na kowida.
Operacja plastyczna nie czyni z faceta kobiety, a płcie są tylko dwie.
A cenzurowanie takich wpisów to po prostu tęczowy faszyzm.

Witam po raz kolejny szanownych mastodontów. :)

I wyrazy najszczerszego braku szacunku do mazgajów zgłaszających niewygodne wpisy z braku lepszych argumentów.

@Dobromir_Sosnierz lubię zabawę w raz, dwa, trzy, bana łapiesz dzisiaj Ty…

@mkljczk @Dobromir_Sosnierz jeśli będzie bezpodstawne obrażanie na podstawie seksualności to reakcja będzie jasna i stanowcza.

@xaphanpl @selfisekai @Dobromir_Sosnierz @mkljczk "Musimy" czyli co ? Homofobiczny i prowokacyjny wpis Sośnierza będzie tak sobie wisiał ?

@miklo @xaphanpl @selfisekai @Dobromir_Sosnierz

To przykre, że za bardziej obrywa się politykom, którzy de facto żądają równouprawnienia (zniesienie państwowych małżeństw itd.) za domniemaną homofobię, niż politykom, którzy wyuczyli się „inkluzywnego” języka, w którym zresztą niezbyt dobrze się odnajdują, jak na przykład politycy SLD.

@mkljczk Możesz uprzejmie wytłumaczyć na czym polega "równouprawnienie przez zniesienie państwowych małżeństw" ?

@mkljczk Dokładnie od roku leży w sejmie ustawa o równości małżeńskiej: orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/ Taką równość masz na myśli czy jakąś inną (jaką) ?

@miklo Oczywiście to tylko jeden ze sposobów na wprowadzenie równości małżeńskiej. Są osoby, są libki, które nie chcą poszerzać instytucji małżeństwa, wręcz przeciwnie, są jej przeciwnikami.

Przeciwnik małżeństw, który wiarygodnie byłby też zwolennikiem równości, mówiłby: „znieśmy małżeństwa, ale dopóki istnieją, to przynajmniej wprowadźmy w nich równość”. Nie ściemniajmy, że pierwszy z tych postulatów może zamaskować brak drugiego – zwłaszcza biorąc pod uwagę praktyczne perspektywy wprowadzenia jednego i drugiego w życie. @mkljczk @miklo

Follow

@rcz @miklo Błąd. Przeciwnik małżeństw, który popierałby poszerzenie prawnej definicji małżeństwa to żart, a poza tym z punktu widzenia strategii politycznej, w ten sposób odbiera sobie argument za zniesieniem państwowych małżeństw.

· · Web · 1 · 0 · 0

Niby dlaczego? Nie ma nic niekonsekwentnego w postawie: „jestem przeciwko X (gdzie X to cokolwiek: subwencje oświatowe, dopłaty do mleka, dostęp do broni, kartki na mięso, alkohol, własność ziemi), ale skoro już mamy X, to przynajmniej dostęp do X nie powinien dyskryminować ze względu na płeć, kolor skóry, orientację seksualną, itd.”.

Ośmiesza się raczej ktoś, kto zamiast powiedzieć wprost, czy popiera aktualną dyskryminację, czy jej zniesienie tu i teraz – skrywa się tylko tchórzliwie za libertariańskimi fantazjami na nieokreśloną przyszłość. @mkljczk @miklo

@rcz @miklo To jest utwierdzanie tego stanu, z którym chce się walczyć. Nie powinno się oczywiście również dyskryminować prawnie sologamii czy poligamii, ale… Przewidywanie tego przez prawo to po prostu odwrotny kierunek.

Swoją drogą, to dość zabawne, że od prawicowców można usłyszeć jednocześnie, że są przeciwko równości małżeńskiej, bo jej wprowadzenie to byłby atak na instytucję małżeństwa, oraz że są przeciwko równości małżeńskiej, bo jej wprowadzenie utrudniłoby atak na instytucję małżeństwa.

Zupełnie jakby to były tylko dęte racjonalizacje. @mkljczk @miklo

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!