Nie dla wygaszenia licencji stacji TVN24!

Za 3 miesiące TVN24 może zniknąć z naszych odbiorników. Pod koniec września wygasa licencja stacji na nadawanie. Jej odnowienie zależy od decyzji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, która pomimo braku merytorycznych przeciwwskazań zwleka z jej wydaniem już ponad rok. Zaapeluj do KRRiT, by zakończyła ten zamach na #WolneMedia .
dzialaj.akcjademokracja.pl/cam

soc.citizen4.eu/proxy/79/aHR0c

*Nie dla wygaszenia licencji stacji TVN24! #WolneMedia*
> Nie dla wygaszenia licencji @TVN24! Stop zamachowi na #wolnemedia @akcjademokracja
dzialaj.akcjademokracja.pl soc.citizen4.eu/display/94d439

A dzisiaj #mafiaPiS złożyła projekt nowelizacji ustawy , wg którego wszysktie kanały TVN mogą stracić koncesję:
"Koncesja może być również udzielona osobie zagranicznej, której siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pod warunkiem, że osoba taka nie jest zależna (...) od osoby zagranicznej, której siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie niebędącym państwem członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego"
www.onet.pl/informacje/onetwia…

@miklo sami coraz bardziej przenoszą się na płatny internetowy format

@mkljczk No i jaki to ma związek z tym, że rząd próbuje uciszyć/zlikwidować jedyną dużą stację TV, która jeszcze jest od niego niezależna?

@miklo Wiem tyle, że bez TVN-u nie uda się osiągnąć polaryzacji, na której utrzymuje się PiS, więc to temat zastępczy który skończy się tym, że ponownie wycofają się z użyciem Gowina, zareaguje ambasada USA lub na trochę znikną z anteny i wrócą.

Follow

@miklo obserwując jak obóz rządowy (wraz z ich obozem medialnym) swobodnie czuje się z powrotem Tuska, nieobecność TV przedstawianej jako partyjna/tuskowa posypałaby im narrację.

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!