Nie dla wygaszenia licencji stacji TVN24!

Za 3 miesiące TVN24 może zniknąć z naszych odbiorników. Pod koniec września wygasa licencja stacji na nadawanie. Jej odnowienie zależy od decyzji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, która pomimo braku merytorycznych przeciwwskazań zwleka z jej wydaniem już ponad rok. Zaapeluj do KRRiT, by zakończyła ten zamach na #WolneMedia .
dzialaj.akcjademokracja.pl/cam

soc.citizen4.eu/proxy/79/aHR0c

*Nie dla wygaszenia licencji stacji TVN24! #WolneMedia*
> Nie dla wygaszenia licencji @TVN24! Stop zamachowi na #wolnemedia @akcjademokracja
dzialaj.akcjademokracja.pl soc.citizen4.eu/display/94d439

A dzisiaj #mafiaPiS złożyła projekt nowelizacji ustawy , wg którego wszysktie kanały TVN mogą stracić koncesję:
"Koncesja może być również udzielona osobie zagranicznej, której siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pod warunkiem, że osoba taka nie jest zależna (...) od osoby zagranicznej, której siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie niebędącym państwem członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego"
www.onet.pl/informacje/onetwia…

@miklo sami coraz bardziej przenoszą się na płatny internetowy format

@mkljczk No i jaki to ma związek z tym, że rząd próbuje uciszyć/zlikwidować jedyną dużą stację TV, która jeszcze jest od niego niezależna?

@miklo Wiem tyle, że bez TVN-u nie uda się osiągnąć polaryzacji, na której utrzymuje się PiS, więc to temat zastępczy który skończy się tym, że ponownie wycofają się z użyciem Gowina, zareaguje ambasada USA lub na trochę znikną z anteny i wrócą.

@mkljczk Żaden autorytarny rząd nie potrzebuje niezależnych mediów żeby podsycać polaryzację i szczuć na grupy mniejszościowe. To w ogóle jakąs dziwna teza dla mnie...
"Znikną z anteny i wrócą" - tzn jak konkretnie wrócą ? Mam wrażenie, że nie rozumiesz jaką rolę w demokracji spełniają media niezależne od władzy i jak bardzo takie media przeszkadzają autokratom. Wystarczy spojrzeć na Węgry, żeby nie opowiadać takich dyrdymałów.
Follow

@miklo Znam schematy tego rządu i już tyle razy słyszę, jak to mają zniszczyć niezależne media. Po prostu nie rozumiem, jak można łapać się po raz kolejny na tę samą scenkę odgrywaną w tej kadencji kolejny już raz.

· · Web · 1 · 0 · 0
@mkljczk Nie "mają zniszczyć" tylko niszczą. Trzeba być albo zwolennikiem pisu albo jakieś opcji na prawo od niego, żeby twierdzić, że jest inaczej. Ew nie interesować się w ogóle tym co się dzieje w Polsce od 6ciu lat. Nie interesuje mnie do której z w/w sie zaliczasz....

@miklo Trzeba być… ech, nie dokończę… aby wierzyć że choćby przy polityce zagranicznej prowadzonej przez nasz rząd miałby on sobie pozwalać na coś takiego

@miklo A zwolennicy opcji na prawo od pisu powinni być przeciwnikami regulacji mediów

@HotPolishTakes @mkljczk @miklo Bosak is openly critical to this project as he knows itʼs meant to particularly target tvn24. He said the such a bill should have longer vacation legis as in such a short time only state owned companies would buy tvn24, he said there would be no difference for him whether itʼs owned by Americans or by Germans which would be totally ok according to the bill and he doesnʼt believe the parliament will pass this bill.
@HotPolishTakes @miklo @mkljczk I think he also said that if the bill intends to protect us from having like Russia-funded TV station (which is commonly mentioned by MPs of the ruling party), we should only prevent entities from outside NATO (instead of just EEA) from broadcasting TV in Poland
@HotPolishTakes @miklo @mkljczk of course he is also openly critical of what tvn24 does, even when speaking bout this bill
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!