Nie dla wygaszenia licencji stacji TVN24!

Za 3 miesiące TVN24 może zniknąć z naszych odbiorników. Pod koniec września wygasa licencja stacji na nadawanie. Jej odnowienie zależy od decyzji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, która pomimo braku merytorycznych przeciwwskazań zwleka z jej wydaniem już ponad rok. Zaapeluj do KRRiT, by zakończyła ten zamach na #WolneMedia .
dzialaj.akcjademokracja.pl/cam

soc.citizen4.eu/proxy/79/aHR0c

*Nie dla wygaszenia licencji stacji TVN24! #WolneMedia*
> Nie dla wygaszenia licencji @TVN24! Stop zamachowi na #wolnemedia @akcjademokracja
dzialaj.akcjademokracja.pl soc.citizen4.eu/display/94d439

A dzisiaj #mafiaPiS złożyła projekt nowelizacji ustawy , wg którego wszysktie kanały TVN mogą stracić koncesję:
"Koncesja może być również udzielona osobie zagranicznej, której siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pod warunkiem, że osoba taka nie jest zależna (...) od osoby zagranicznej, której siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie niebędącym państwem członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego"
www.onet.pl/informacje/onetwia…

@miklo sami coraz bardziej przenoszą się na płatny internetowy format

@mkljczk No i jaki to ma związek z tym, że rząd próbuje uciszyć/zlikwidować jedyną dużą stację TV, która jeszcze jest od niego niezależna?

@miklo Wiem tyle, że bez TVN-u nie uda się osiągnąć polaryzacji, na której utrzymuje się PiS, więc to temat zastępczy który skończy się tym, że ponownie wycofają się z użyciem Gowina, zareaguje ambasada USA lub na trochę znikną z anteny i wrócą.

@mkljczk Żaden autorytarny rząd nie potrzebuje niezależnych mediów żeby podsycać polaryzację i szczuć na grupy mniejszościowe. To w ogóle jakąs dziwna teza dla mnie...
"Znikną z anteny i wrócą" - tzn jak konkretnie wrócą ? Mam wrażenie, że nie rozumiesz jaką rolę w demokracji spełniają media niezależne od władzy i jak bardzo takie media przeszkadzają autokratom. Wystarczy spojrzeć na Węgry, żeby nie opowiadać takich dyrdymałów.

@miklo Znam schematy tego rządu i już tyle razy słyszę, jak to mają zniszczyć niezależne media. Po prostu nie rozumiem, jak można łapać się po raz kolejny na tę samą scenkę odgrywaną w tej kadencji kolejny już raz.

@mkljczk Nie "mają zniszczyć" tylko niszczą. Trzeba być albo zwolennikiem pisu albo jakieś opcji na prawo od niego, żeby twierdzić, że jest inaczej. Ew nie interesować się w ogóle tym co się dzieje w Polsce od 6ciu lat. Nie interesuje mnie do której z w/w sie zaliczasz....
Follow

@miklo Trzeba być… ech, nie dokończę… aby wierzyć że choćby przy polityce zagranicznej prowadzonej przez nasz rząd miałby on sobie pozwalać na coś takiego

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!