Jeden z twitterowiczów przypomniał mi o telefonie, którego używałem 10 lat temu.

polskie tłumaczenie facebooka jest dziwne.
albo mi pojęcie „instancje” za bardzo kojarzy się z serwerami mastodona, choć nie wiem jak to się ma do facebookowych grup. chyba tłumaczom brakowało kontekstu

Z livechatu transmisji posiedzenia sejmu. Dlaczego prosisz o wsparcie, a nie podajesz numeru konta?!

Zawsze znajdzie się ta jedna osoba z KO, która w kluczowym głosowaniach zagłosuje za po pisowsku. Tu głosowanie za pisowskim RPO.

2 dni, 4 małe PR-y do Mastodona. Nie wiem co mnie wzięło :D

Tylko ja uważam, że ten modal nie jest zbyt wygodny na niektórych szerokościach ekranu?
(related pr: github.com/tootsuite/mastodon/)

Przez prawie godzinne w jedyny temat to transfery do Hołowni. Ja pierdolę.

Ktoś tu kojarzy może projekt /#Numaverse? Używał on Ethereum, IPFS i ActivityPub, więc wszelkie granice liczby buzzwords przekraczał ;) W aktywnym rozwoju był tylko w ciągu części 2018, ale zastanawia mnie do jakiego stopnia jest to używalne, zwłaszcza możliwości federacji. Chyba spróbuję przetestować, choć nigdzie już nie widzę publicznego gateway.
Projekt pamiętam z okresu, kiedy był rozwijany

Show older
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!