tak jakby dziś pierwszy raz połączyłem cokolwiek z lastfm

Pochwaliłem się na twitterze szczepieniem. Spodziewałem się, że po pół godziny stracę połowę obserwujących, a bilans jest taki, że zaobserwowała mnie osoba z w tle

🤔 jaka zniżka, nie pamiętam żebym się rejestrował na obecnym mailu, już nigdy w życiu ubera (od 3 lat)

przypominam że będzie ujawniana prawda o lewactwie korwinistów

przy czym nie uważam się za niego, oczywiście
jeszcze jak już robię smuniewski-posting to macie kolejne złoto xD

Show thread

Wrzucam jeszcze raz, chyba to ja jestem tym „jednym znanym korwinistą” xD

Show thread

Napisał to Konrad „Należy ocenzurować internet. Wolność na tym nie ucierpi. Facebooka należy zastąpić państwową stroną” Smuniewski xD

Jest mi niezmiernie miło odebrać swoją Kartę Lewaka, która niewątpliwie mi się należała. Chciałbym podziękować wszystkim lewakom, którzy przez lata kształtowali moje poglądy, którzy dawali mi nadzieję. Dziękuję wszystkim lewakom, na których miałem okazję głosować w wyborach. CWLP!
RT mobile.twitter.com/KartaLewaka

Postanowiłem spróbować przenieść się z xorg na waylanda i widzę problem, tzn. mój ulubiony odtwarzacz Qmmp tkwi w lewym górnym rogu i nie mogę go przenieść. Wracać na sesję Xorg?

Show older
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!