@zzanp a w temacie multikoncenia to podobno pół polskiego fedi to ja

@jeder

@zzanp @jeder mam @.mkljczk @.mkljczkkk @.koalicja276 @.fediversepl, @.mniejszosci @.paleolibonuca (zająłem komuś nazwę gdy miał czelność podszywać się pod Krula) i jedno zupełnie anonimowe, więc z tym nie ma problemu

@jeder dobra czytałem tylko jeden post

jak mnie zablokowali to trochę trudniej

@jeder ale przecież w komentarzach są same osoby zachwycone potężnym baitem na libków i ani jednego libka

@xelot
>polska alternatywa dla wypoku

wypok nie jest już polski?

@fluffy
w niedziele pozamykane
całe szczęście mamy żabę
całe miasto tonie w żabach
prawie jakbym był na bagnach
nawet kiedy późno jest
ona nie odrzuci mnie
niech żyje królewska para
król paczkomat i królowa żaba

@fluffy
w niedziele pozamykane
całe szczęście mamy żabę
całe miasto tonie w żabach
prawie jakbym był na bagnach
nawet kiedy późno jest
ona nie odrzuci mnie
niech żyje królewska para
król paczkomat i królowa żaba

@piotrsikora Nie chodzi o „obronę mniejszości milionerów”, a o stosowanie argumentacji, według której mniejszość jest mniej istotna właśnie dlatego, że jest mniejszością.

@xue to konto jest tak *ładnie* prowadzone że nie zgodziłbym się

@crusom śmieszy mnie raczej jednak głosowanie na pis będąc pro-life

Twitter informuje mnie, że chcę retweetnąć artykuł, którego nie przeczytałem. Irytująca funkcja i w ogóle nie uwzględnia mojego przyzwyczajenia do używania ppm+open in new tab. To ma z założenia walczyć z fejkami, czy jak?

@jeder @zzanp wyjebą statyczne strony, ale czy pójdą dalej to nie wiem

Show older
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!