@piotrsikora (uprzedzając, nie, nie uważam tak, nie jestem zwolennikiem parytetów)
@siloam @sp6ina @petros

@piotrsikora Też uważam że należy zmuszać kobiety do korzystania z fediverse.
@siloam @sp6ina @petros

@siloam z perspektywy agnostyka nie rozumiem, dlaczego niektórzy potrzebują wiary, aby uznać że życie wymaga ochrony
@piotrsikora @sp6ina @petros

wulgaryzmy 

@jaczad Nie tylko. „Wypierdalać” miał nawet Hołownia czy Kosiniak-Kamysz.
@piotrsikora @gregorius @petros @sp6ina

nieładne słówka 

@piotrsikora
>„wypierdalac” nie odnosi się z zalozenia stricte do żadnej grupy ludzi
W takim razie, co znaczy to hasło? Cały czas wychodziłem z założenia, że jest ono kierowane wprost do rządu, do koalicji rządzącej etc.
@jaczad @petros

@piotrsikora Ciężko zaprzeczyć, że osoby które protestują są bardzo, yyy, różne.
@petros @sp6ina @gregorius @jaczad

@petros Uważam to za szkodliwe, choć przyznam że sam trochę podobnie to robię, bo próbuję (nieskutecznie) wyciszać sobie wszystkie keywords dotyczące aborcji.
@sp6ina @gregorius @piotrsikora @jaczad

@petros Znam założenia fediverse i akceptuję to, że jest ogrom instancji, które intencjonalnie tworzą bańki. Wciąż uważam to za szkodliwe, zwłaszcza gdy są to instancje skupione na polityce.
@sp6ina @gregorius @piotrsikora @jaczad

@petros Czyli zamykanie się w bańce, jak prawica, która bezmyślnie ucieka na gaby czy inne parlery
@sp6ina @gregorius @piotrsikora @jaczad

wyciszyłem sobie sporo słów i hashtagów na twitterze i mastodonie dla spokoju

@smigol
Pisałem ponad 3 lata temu w ramach Google Code-In.

@Precz przez adb wgrałem yalpa który nie działa (czyżby w ogóle już nie działał?) i jakaś przeglądarkę, i w sumie poza przeglądarką to nie ma czym się bawić, może poszukam aplikacji do GNU Social

@Precz Nie mam menedżera plików, adb nie wykrywa, nie bardzo mam jak wgrać , choć próbuję jakoś wgrać yalp store

@seachdamh Raczej problem z młodszymi osobami, zwłaszcza gdy używają tych usług raczej do rozrywki, nie jako narzędzia
@miklo @arkadiusz_wieczorek @jaczad @abix_edukacja

@m0bi bawicie się w tytuły na miarę korwinistów sprzed jakichś 10 lat?

Show older
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!