Show more

mało ostatnio używam mastodona, od kiedy tu taki fajny katalog profilów (wewnątrz aplikacji)?

PlPol 

8 days til the next presidential election and the president has signed a new constitutional amendment that bans gay adoption

Christian Paul, słynny projektant mody: „W I turze zagłosowałem na Krzysztofa Bosaka. Teraz mój głos otrzyma Andrzej Duda.
twitter.com/mkljczk/status/128

Jeżeli regex wywalił mi komputer to znaczy że działa, tak?

Re joined facebook and the People You May Know feature is so creepy 😬

Uwalilem Pleromę przy próbie update i nie wiem kiedy będzie mi się chciało zrobić z tym porządek xd

Grzegorz Braun jest posłem Konfederacji którego krytykuję tu chyba najczęściej, ale czasem zrobi coś, co sprawia że nie potrafię być na niego dłużej „obrażony” :)
Po lewej: przed przyjęciem poprawki @[email protected]
Po prawej: po poprawce Brauna

RT @[email protected]

Weekend już 🙃
Jeśli dziewczyna z prawej podoba Ci się bardziej niż ta z lewej, to znaczy, że jesteś materialistą.
Bądź materialistką ;-)

🐦🔗: https://twitter.com/PolaMatysiak/status/1274091306860584961
Show more
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!