Show newer

przypadkowo znalazłem w wyszukiwarce siebie na stronie super expressu

Jak informuje Gazeta Wyborcza, trzema z pięciu głosów członków Rady Mediów Narodowych wybrano nowego prezesa Telewizji Polskiej. Kontrkandydatem nowego prezesa miał być Maciej Pawlicki.

Głosami Krzysztofa Czabańskiego, Elżbiety Kruk i Joanny Lichockiej (politycy Prawa i Sprawiedliwości) zwycięską okazała się kandydatura Jacka Kurskiego.

Mimo, że czujemy na plecach oddech konkurencji i obawiamy się, że nowy prezes polskiego nadawcy publicznego może uczynić to medium czołowym niezależnym i obiektywnym źródłem informacji, redakcja news.mkljczk.pl życzy nowemu prezesowi pomyślnej prezesury i wyraża nadzieję, że jakość prezentowanej oferty (zwłaszcza w programach informacyjnych) ulegnie poprawie.

(na podstawie: wyborcza.pl)

https://news.mkljczk.pl/2020/08/07/nikt-sie-tego-nie-spodziewal-nowy-prezes-tvp-zostaje-nim/

Dzisiaj zebrało się Zgromadzenie Narodowe, przed którym przysięgę złożył prezydent reelekt Andrzej Duda. Nie obyło się oczywiście bez incydentów.

Posłanki Katarzyna Ueberhan i Monika Falej posunęły się do haniebnego czynu, wyciągając przy ławie sejmowej flagę LGBT. Całość została udokumentowana przez posła Konfederacji – Dobromira Sośnierza, co sprawiło że istnieją dowody na popełnienie tej zbrodni.

https://news.mkljczk.pl/2020/08/06/wyciagnely-flage-posel-dobromir-sosnierz-dokumentuje-zbrodnie-poslanek-ueberhan-i-falej/

Mam u siebie problemy z federacją, a ja tylko chciałem to zapostować

It honestly looks like a kind of dark pattern to me. I had some connection issues like half an hour ago (problem with app, PWA worked perfectly) and now you’re offering me a ‘sneak peek’ of a solution to non-existing problem. Anyway, here’s my invite link: https://invite.duolingo.com/BDHTZTB5CWWKTCIDAL5W4I2W4I?v=la
jestem przerażony tym, że ktoś uważa za stosowne utożsamianie odmiennych poglądów politycznych z autyzmem. zapisuję jakby ktoś miał usunąć

RT @[email protected]

@[email protected] @[email protected] widać, że twój autyzm nie tylko tym się objawia

🐦🔗: https://twitter.com/moony_nymph/status/1288429093038456837
szacowany podział mandatów na podstawie wczorajszego sondażu IBRIS dla WP (opracowanie własne wariantu z ruchem Hołowni)
PiS – 212 (-23)
KO – 171 (+37)
Konfederacja – 35 (+33)
Polska2050 – 42 (+42)
Koalicja Polska i Lewica pod progiem
Show thread
Show older
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!