Show newer

Dziś podjęłam interwencję w sprawie zalanych posesji w Gołębiewie Nowym (powiat kutnowski) - napisałam do Wójt Gminy Kutno oraz do Starosty Kutnowskiego (posesje mieszczą się przy drodze powiatowej 2142E). Czekam na odpowiedź! #pracaposłanki

After more than three years of not using #Diaspora, I decided to make it kinda sorta official:
joindiaspora.com/posts/1948213

I feel Diaspora developers are being difficult about implementing #ActivityPub, which they could do for public posts and private messages.

I remember Diaspora being the biggest FLOSS social network and being somewhat smug about it, especially in any interoperability discussions. It's interesting to see the tables turned nowadays...

Still, hoping beyond hope they change tack.

Moje pierwsze zetknięcie ze sfederowanymi social media :D (maj 2011)
Jestem przekonany, że w wieku 10-11 lat miałem konto na jednym z podów, ale nie mogę znaleźć związanych z tym maili, więc pewnie byłoby na usuniętym gmailu…

mniejszego nie mogli tego zrobić -_-
chociaż pozwólcie tam wchodzić w fullscreen

Czerwiec 2007: PiS za obniżeniem progu wyborczego, opozycja krytyczna. PO, SLD i PSL sprzeciwiają się pomysłowi obniżenia progu wyborczego do 3 proc. dla ugrupowań startujących w bloku w wyborach parlamentarnych

👀

wprost.pl/kraj/107750/PiS-za-o

Czy jak Minds zacznie federować, powtórzy się inba z ’19?

Czy jak Minds zacznie federować, powtórzy się inba z ’19?

Finally a simple interface for youtube-dl for the `normies`.

github.com/sudo-daemon/libre-D

This should be spread as far and wide as possible to remove the need to people to use some shady websites to download YT content.

#youtubedl #libredl #YouTube #FOSS

Gdy to zostanie ukończone, fajnie byłoby zobaczyć port interfejsu w tej wersji na Pleromę. Wiem, że Pleroma nie jest i nie ma być 1:1 zamiennikiem Mastodona, ale wtedy naprawdę mało brakowałoby, aby było można względnie niezauważalnie przemigrować z Mastodona na Pleromę
github.com/tootsuite/mastodon/

muszę sobie pobrać melodyne, bo mam ogromną ochotę zrobić Senyszyn w którym nie wypada z rytmu

Koniec mojego shitpostu na Twitterze. Tu przynajmniej nie obserwuje mnie żaden poseł.

Show thread

Plasma 5.21 is out and it is the prettiest thing ever. Check out the new wallpaper, the easy-to-use application launcher, the brand new system monitor, and dozens of other improvements that make 5.21 the ideal desktop for you.

kde.org/announcements/plasma/5

zaraz egzamin z ekonomii. skoro jeszcze nie wyrosłem z korwinizmu to chyba nie mam szansy zaliczyć

Show older
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!