Show newer

like od polityków pod typowymi shitpostami sprawiają że się czuję niekomfortowo, ale zdaję sobie sprawę, że w pewnym sensie są oni czasem ludźmi, przynajmniej niektórzy

Show thread

what's the recommended way to debug activitypub implementation problems? can't even access my actor
`[error] Could not decode user at fetch https://domain/actor, {:content_type, "application/json; charset=utf-8"}`

Jest mi niezmiernie miło odebrać swoją Kartę Lewaka, która niewątpliwie mi się należała. Chciałbym podziękować wszystkim lewakom, którzy przez lata kształtowali moje poglądy, którzy dawali mi nadzieję. Dziękuję wszystkim lewakom, na których miałem okazję głosować w wyborach. CWLP!
RT mobile.twitter.com/KartaLewaka

#KDEGear2104 ⚙ is out 🎉! And comes with cool new features, improved usability and bugfixes galore for tonnes of KDE applications, utilities and other software. Find out all that's new at:

kde.org/announcements/gear/21.

Kate, KDE's Advanced Text Editor, for example, gets touchscreen support; displays TODOs, and lets you perform git operations from within the app. Also, new website! kate-editor.org/

Kdenlive, KDE's video editing software 🎥, gets a new AI automatic subtitling tool!

Kontact makes encrypting emails and protecting your privacy 🔏 even easier...

... and much, much more!

Show thread

I am happy to reveal that a non-profit legal entity for Mastodon, Mastodon gGmbH, is in the process of being entered into the German company register.

For context, I have been operating as a sole proprietor so far.

It's been in the works for 8 months but I didn't want to announce anything until everything was finalized just in case it didn't work out. Yesterday, I paid in the starting capital.

It wouldn't be possible without the help and advice of @mellifluousbox. More to follow in blog form.

obywatelski komitet inicjatywy ustawodawczej „koksu 5 gram”

trawa spokój my i wy my i wy my to oni oni my 🌿🚬

Testuję sobie Castopod, wydaje się być zajebistym (sfederowanym) narzędziem dla twórców podcastów. Ale nie tworzę podcastu :p

Which one will be the first to die? ☠️

Show thread

Nothing invokes the desire to be a superior human in a normie on Twitter more than 8/2(2+2)=?.

@PawelK @mkljczk prof. Mikołajczak zrobił film o mikrocipach.

Please, respect your fellow cannibals, don't eat more than 5 people

przestańcie niszczyć ściany nieładnymi napisami
macie problem do policji jesteście problemem sami
porządek i bezpieczeństwo to policji jest zadanie
jak przejeżdża ich samochód wiem że nic mi się nie stanie

Show older
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!