Show newer

ile jeszcze muszę spamować emoji aby dotarło do mnie że w ten sposób nie tworzę angażującego contentu

After more than three years of not using #Diaspora, I decided to make it kinda sorta official:
joindiaspora.com/posts/1948213

I feel Diaspora developers are being difficult about implementing #ActivityPub, which they could do for public posts and private messages.

I remember Diaspora being the biggest FLOSS social network and being somewhat smug about it, especially in any interoperability discussions. It's interesting to see the tables turned nowadays...

Still, hoping beyond hope they change tack.

We successfully tested Direct Messages between Pixelfed and Mastodon!

The Direct Messages feature will be shipping later today! 🎉

#pixelfed #direct

trafiłem na instancję peertube postującą Ziębę XD

RT @[email protected]

zachętę dla platform takich jak FB czy TT do implementacji tych protokołów, jeżeli zechcą utrzymać możliwość śledzdenia państwowych profilów przez swoich użytkowników. Polecam zapoznać się z tym, jak działa np. @[email protected]

🐦🔗: https://twitter.com/mkljczk/status/1328783398178074624
RT @[email protected]

Prawie się zgodzę. Instytucje państwowe powinny przenieść się na platformy implementujące otwarty protokół taki jak np. ActivityPub. W ten sposób nie wspierają tylko jednej platformy i nie tworzą monopolu na dostęp do social media instytyucji państwowych. Stanowi to też 1/2 https://twitter.com/AnnaSiarkowska/status/1328776161086803970

🐦🔗: https://twitter.com/mkljczk/status/1328783396168986629

Looks like #youtubedl is back on #Microsoft #Github:
github.com/ytdl-org/youtube-dl

Here's the interesting part though:
github.com/ytdl-org/youtube-dl

Was this all #RIAA actually wanted? If so, why not just talk to the devs and/or create an issue?

Or perhaps they thought they could get youtube-dl completely banned, and when backlash hit them (and MSGH), they settled on this as a pretext?

Either way, they're simply malicious.

#FuckRIAA #CopyrightReform

Czy „szczęść Boże” jest najlepszym zwrotem na rozpoczęcie rozmowy, gdy nie wiem jakie powitanie będzie najbardziej odpowiednie?
Live streaming support on @[email protected] just got merged a few minutes ago 🎉
Zalety podświetlenia w klawiaturze:
- wiem kiedy kot przechodził po moim biurku

Is using for serving only static files considered fine by -conscious users?

Moje pierwsze zetknięcie ze sfederowanymi social media :D (maj 2011)
Jestem przekonany, że w wieku 10-11 lat miałem konto na jednym z podów, ale nie mogę znaleźć związanych z tym maili, więc pewnie byłoby na usuniętym gmailu…

Moje pierwsze zetknięcie ze sfederowanymi social media :D (maj 2011)
Jestem przekonany, że w wieku 10-11 lat miałem konto na jednym z podów, ale nie mogę znaleźć związanych z tym maili, więc pewnie byłoby na usuniętym gmailu…

Show older
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!