Nestor evalueert na één jaar de GDPR. Is uw privacy nu beter beschermd? Ontdek het op VRTNWS
vrt.be/vrtnws/nl/2019/05/22/1-

Nestor heeft voor gedeeldleiderschap.be voor de eerste keer getgrav.org gebruikt om een website te maken voor gedeeld leiderschap. Grav is veelbelovend om snel eenvoudige websites of blogs te maken. Heb je zelf interesse? Aarzel niet om ons een offerte te vragen!

Handing your data over to Facebook means helping fraudsters and conmen in taking over your identity to steal your property or that of friends.

There are alternatives. #fediverse #mastodon #NextcloudSocial
#DeleteFacebook #Privacy #LogOutFacebook
jamesfreedman.com/blog/faceboo

@agaric Hi there! taking our first steps on mastodon as worker's owned coop building drupal websites and hosting nextcloud/matomo/civicrm/peertube... Sounds familiar? :-)

Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!