Stream idzie średnio 0,25 MB/s. Dla testu ściągnąłem grę z GOG-a i poszła w 6 MB/s. 24-razy szybciej.

Livestream KSW 51 to jakaś kpina. Używa ledwo 1/32 przepustowości mojego połączenia i co chwilę się wiesza, w 540p. Poważnie? Za takie coś 40 zł zapłaciłem? Nigdy więcej. Niezła kasa jak za dostęp do streamu, a jakość iście gówniana. Nie przez moje połączenie tylko gówniane serwery KSW.

Now I'm surprised. There are some illegally-looking MMA fights and they advertise… Private Internet Access. Both verbally, before fights, and visually, there are PIA banners around the cage: youtube.com/watch?v=v7C3B8usXi

Do you know any website for tracking video game sales on Steam/GOG/Humble Store? All in one place?

Od 1 listopada podatek VAT na książki elektroniczne został obniżony z 23% do 5% (i wynosi tyle co VAT dla książek tradycyjnych). Czy ceny e-booków poszły w dół? Nie, znajdują się na dokładnie takich samych poziomach jak przed obniżką, cały zysk z obniżenia podatku przez państwo idzie do kieszeni wydawców i dystrybutorów, a nie czytelników. E-booki kosztowały niemal zawsze tyle co książki papierowe i wydawcy tłumaczyli to właśnie wysokim podatkiem VAT. VAT zmalał i co? Nic.

"Rozbudowa" artykułu w polskiej Wikipedii / Article "expansion" in Polish Wikipedia:

pskosinski boosted

Long time ago programs used to show errors when something was wrong. One could report the error to devs and they could try to fix it. One could even try to fix the error himself and provide a patch to devs! Nowadays, it's common to make programs which don't display any error, no matter how utterly broken they are. It's a weird trend that hurts both user and programmer. Keep up shitty work, programmers.

Oh fuck this, I already spent too much time trying to make it work, going back to YouTube, k, bye.

WebTorrent is based, so I run developer tools. I changed nothing, just opened developer tools from the main menu. Now everything got broken and I can't download or seed anything. Awesome.

Anyone using ? It's supposed to support… WebTorrent protocol. is supposed to support WebTorrent too. Then why don't they communicate with each other? PeerTube sees peers other than the PeerTube server but WebTorrent Desktop sees only PeerTube server, it doesn't see any other peer.

* Insanely fast
* Pure Javascript

(about a desktop app) 🤔

I can download videos in browser without any issue. I never can download them fully in WebTorrent Desktop. Also, WebTorrent Desktop doesn't see my web-browser-peer, which has whole video and could share. Either WebTorrent Desktop, peertube or simply webtorrent is broken.

When I watch TV I feel like I live in completely different Poland, maybe somehow I watch TV from parallel universe?

Not really. It downloads video for a minute, then stops, I have to restart the app to download for one more minute, restart, repeat. It sucks.

Oh boy, reduces the video quality DRASTICALLY, and I thought is decreasing it too much. My 650 MB video got converted to 54 MB and it's so pixelated.

It seems like using should be the easiest way, let me try.

Is there an easy way to seed all my videos from my dekstop whenever I'm online?

Show more
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!