pskosinski is a user on mstdn.io. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
pskosinski @pskosinski
Follow

W razie przegrania honorowego meczu z Japonią, reprezentacja Polski powinna honorowo popełnić seppuku. Przynajmniej oglądając mecz naszej reprezentacji byłoby na co popatrzyć.

Chociaż nie... to też mogłoby im się nie udać.