pskosinski is a user on mstdn.io. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.

Rozgrywa się na naszych oczach największa farsa w historii polskiej Wikipedii. Garstka aktywnych użytkowników, po cichutku, w godzinach pracy, przeprowadziła głosowanie za zablokowaniem polskiej Wikipedii na 24 godziny i ją zablokowali.

Jeśli komuś mało, na stronie Wikimedia Polska nie ma ani słowa o tej akcji, na jej blogu także, a jedyne miejsce w którym fundacja informuje o proteście przeciwko zmianom w prawie autorskim, które mogą prowadzić do (auto)cenzury, jest… Facebook.