Wolne Lektury potrzebują wsparcia finansowego. Jeżeli używacie lub używaliście rozważcie dorzucenie paru złotych: wolnelektury.pl/

@pskosinski Dzięki że o tym piszesz, akurat prowadzę w firmie "akcję" polegającą na proponowaniu co tydzień innej OPP, na którą warto przekazać pieniądze *zamiast* wydawania ich na prezenty i żarcie na święta.

Wprawdzie WL nie mają statusu OPP, ale chyba raz zrobię wyjątek.

@pfm
Wolne Lektury są tworzone przez Fundację Nowoczesna Polska i jak najbardziej jest to opp.

@pfm Może źle się wyraziłem. Fundacja Nowoczesna Polska to OPP i Wolne Lektury to jeden z projektów tej fundacji. Gdy przekazuje się pieniądze na Wolne Lektury to przekazuje się je Fundacji Nowoczesna Polska z dopiskiem, że są to środki na Wolne Lektury.

@pskosinski
Nie lubię żebraniny. Ile kosztuje serwer? A zobacz ile zbierają kasy. To jak greenpeace, który robił domki dla owadów i wyszło chyba z 50 tysięcy za kilka desek.

@nastepny Z tego co widzę w raporcie finansowym nowoczesnapolska.org.pl/dokume To cała fundacja wydała około 2,7 miliona złotych, z czego około 1,4 poszło na pensje a około 1,1 na "usługi obce", czyli m.in. serwery, etc. Nie ma informacji jaką część tego stanowi projekt Wolne Lektury.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!