دلی که با سر زلفین او قراری داد
گمان مبر که بدان دل قرار بازآید

بعدها البته متوجه شدم چون من قرار بود برم، گذاشته بود توی کمد. حالت عادی کلن روی میز ولو هستن این تشکیلات :)

Show thread

یه بارم من رفته بودم پیش یه دوست دیگه. توی اتاقش نشسته بودیم. گفت قهوه می‌خوری، واضحه که گفتم آره :)

بعد رفت دم کمد، یه دونه از این چایی‌ساز برقیا آورد، یه فرنچ پرس هم باهاش. یه بطری آب هم روی میز بود. همونجا درست کرد و خوردیم و تموم که شد، فرنچ‌پرس رو توی گلدون خالی کرد.

ایشون هم تعجب کرد که از این کارش تعجب کردم من. گفت روزی ده بار واسه درست کردن قهوه برم آشپزخونه و بیام؟ کی حال داره؟

کلن متفاوتیم ما آدما.

یه بار یه دوستی اومده بود پیشم و برای پذیرایی براش قهوه درست کردم. وقتی این فرایند پودر کردن و دم کردن و ترکیب کردن و اینا رو دید برگشت گفت فلانی، چرا اینقدر خودتو اذیت می‌کنی؟ یه دونه از این قهوه‌ساز کپسولیا بگیر خودتو خلاص کن خب.

صحنه‌ی عجیبی بود. این قهوه درست کردن برای من لذتش واقعن از خود خوردنش بیشتره، ولی برای اون یه کار وقت‌گیر و بیهوده بود. ما آدما کلن خیلی تفاوتای عمیقی داریم.

من و تو ساده‌ترین شکل سرودن را در معبر باد با دهانی بسته واماندیم... .

از کله سحر صدای فرهاد راه انداختم تو خونه. ولی آهنگاش اصلن برای صبح نیست. کلن قبل از دوازده ظهر، ابهت خودشو نشون نمی‌ده.

همه فقط می‌گن که دلشون برای پیتزا تنگ شده. هیچ جوانمردی نیست از فلافل بگه؟

بدم نمیاد یه دوره‌ی کوچولوی پایتون برگزار کنم این روزا. در حد مثلن ۱۰ ۱۲ ساعت. آنلاین. پیشنهادی چیزی درمورد اینکه کجا می‌شه مخاطب مناسب پیدا کرد دارید؟

البته این یه نمونه‌ی سخت بود گویا. کلن مطالبی که درموردش هست کمه ولی موارد مشابه دیگه هم بوده که یادم نیست مثال‌هاش.

Show thread

مثلن عبارت «پرتاب می‌شود شاعر در باد» رو اگر داک‌داک‌گو کنید، بجز چند تا صفحه نامربوط گنجور، صفحاتی در مورد باد سرد بخاری ماشین(!) و آسیب‌دیدگی پرده بکارت(!) میاره.
درحالی که گوگل اولین چیزی که میاره شعر کامل از سایت خارجی جینی‌یس و دومی هم سایت بالاترین.
(کمی پایین‌تر هم به طرز عجیبی یه توییت از دانیال جان بهزادی!)
درکل کیفیت گویا دست نیافتنیه. نه از نظر زیر‌ساخت، نه از نیروی انسانی، و نه از نظر داده‌های در دسترس، جز همون غول‌های همسان، کسی توان رقابت نداره گویا.

Show thread

توی این شش ماه واقعن داک داک گو راضی کننده بوده و کارمو راه انداخته. هر از گاهی که برای مقایسه توی گوگل هم همون عبارتها رو امتحان کردم هم تشابهات زیاد بوده و هم گاهی مواقع گزینه‌های بهتری داشته.
تنها چیزی که توش ضعیفه، وقتیه که تعداد کلمات جستجو زیاد باشه و کلمات خیلی خاصی هم نباشن. اگر کلن هم چیزی باشه که تعداد صفحات زیادی در موردش نباشه که دیگه فاتحه جستجو خونده‌س.

پر تاب می شود شا عر در با آد.

جان بر لب است و حسرت در دل که از لبانش
نگرفته هیچ کامی جان از بدن برآید

Penny: it is the things you love that make you who you are!
Howard: I guess that makes me large breasts!

آقا بیگ بلو باتن دات اورگ محدودیت سی دقیقه گذاشته روی نشست‌هاش. احیانن میزبان دیگه‌ای سراغ دارید که بشه این روزا ازش استفاده کرد؟

ولی خداییش تا ده صبح زندگیم رویاییه. هیاهوی شهر که هیچی. خونواده هم تازه اون حوالی بیدار می‌شن و خمارخمار صبحونه می‌خورن و تازه. بعدش دیگه سروصداها شروع می‌شه. کاش همیشه ساعت شش تا نه و نیم صبح بود :(

حالا خوبه همیشه با اکراه و به اصرار یکی دیگه می‌رم لباس می‌خرما، از صبح هی دارم به لباس خریدن فکر می‌کنم :(

Show more
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!