پنجشنبه ای که ذوقشو داشتم:
کسی که قرار بود ببینم مریضه و نگرانشم.
کارهایی که می خواستم انجام بدم از دسترسم دوووووووووور شدن همه با هم.
انرژی ای که قرار بود صرف کارهای زیبا بشه، توی مسخرگی های زندگی تموم شد رفت.

چقدر زیبا.

@Nima_sh هیچ چیز توی این دنیا تضمینی نیست :)

@masoud
به به
مبارکه
ایشالا چرخش برات بچرخه
واسه من که خراب بود و مرجوع کردم :)

هدفون خوب (قابل قبول، نه خفن) خریدم، خوشحالم زیاااااااااااااااااااااااااااد :)

۱۰۸ روز پشت سر هم:

رکورد شطرنج بازی کردنم در سال ۲۰۲۱

قطعه‌ی "نارنگی" از محسن نامجو. با صدای بلند. در خیابان خلوت. پیاده. اندکی باران.

خلاصه که "از پوست نارنگی مدد..."

امشب متوجه شدم بزرگترین کابوس زندگیم 2 سال پیش رخ داده و من نفهمیدم و فاک به این دنیا و هرچی هست.

قرمه سبزی هرچند موقع ناهار در مقابل حضرت قیمه هیچ حرفی واسه گفتن نداره، اما اگر وزن کم کنه و بیاد توی صبحونه، قشنگ می تونه قلدری کنه :)

دیشب اول یه کابوس وحشتناک دیدم که یادم نیست چی بود اما ساعت 1 اینا بیدارم کرد.

بعد یه مجموعه کابوس ریز و کوچولو دیدم و بازم ساعت 4 بیدارم کرد.

و بعد در یک حرکت پیشبینی نشده مغزم منو برد توی یه رویای گوگولی. داشتم لذت می بردم با تمام وجود که ساعت 5 شد و ساعت زنگ زد و این یکی کابوس که الان توشیم شروع شد :(

تازگیها دیر که می رسم خونه حال ندارم شام بخورم و مستقیم می رم می خوابم که نظم خوابم خراب نشه.

5 صبح بیدار شدن واقعا یکی از بزرگترین دلخوشی های این روزهای منه :(

خوبه یا بد؟ نمی دونم.
ولی از این قضیه خوشحالم.

پسر واقعا من فقط آدمِ صبحم.

از 5 تا 9 اینا چنان مشعوف و سرحال و اینام که خودم باورم نمیشه.

بعد کم کم روحیه فروکش می کنه.

و اگرم ساعت 9 بیدار بشم از همون لحظه اول داغونم :)

ای کاش همیشه پنجِ صبح بود :(

چطورم؟
دلم نمی‌خواست در این لحظه تنها باشم اما حوصله هیچکس رو ندارم.

مش حسن یا گرگور سمسا؟
گاو یا سوسک؟

سحرخیزم خزید و دوباره برگشت به زندگیم :)
یعنی داشتم به ۶:۱۹ دقیقه بیدار شدن عادت می کردم، بدنم یهو شروع کرد ۵:۳۰ بیدار کردنم :(

امروز بعد از شرکت یه آدم معمولی بودم که پیاده روی کرد، یه ذره سریال دید، موسیقی گوش کرد و کمی مطالعه.

بعد دیدم که اصولا توی روزمرگی معمولی ها ارتباط با آدمها هم هست. یادم اومد معمولی ترین حالتم برای خیلیها همچنان غیر معمولیه :(

Show older
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!