شوما کل صرف و نحو و اصول و قواعد هر زبونی رو هم بزنی داغون کنی، من بازم دوستت دارم. ولی تو رو جون هرکی دوست داری به لپ‌تاپ نگو لب‌تاب.

روحم نیاز داره کتابهام کباب بشن، بزنم به روح.

۸۳ درصد شرکتایی که توی اسمشون ثبتیشون کلمه‌ی «داده کاوی» دارن هیچ ربطی به «داده کاوی» ندارن.

ولی یه قانون بذارن ای کاش، که بعد از مصاحبه، شرکت حداکثر یک هفته باید خبر نتیجه رو بده، وگرنه جریمه می‌شه.
کیه که رسیدگی کنه؟

این که «مجبورم»‌ از گوگل کولب استفاده کنم، روحم رو آزار می‌ده.

@hosein
۱. کیبورد رو حتمن برو حضوری با دستات لمس کن. سلیقه آدما فرق داره.
۲. ورزش خیلی مهمه. هر حداکثر یک ساعت باید یه بار کامل از پشت میز بلند شی و واسه ۲ ۳دقه هم که شده خودتو تکون بدی. مخصوصن اون قسمتای تحت فشار.
۳. به باقی بدنت فکر کن. کجاست که حواست بهش نبوده و ممکنه به زودی اونم داغون شه؟ تا دیر نشده به فکر اون هم باش. از میز و صندلی خوب گرفته تا الگو های رفتاری سالم. قوز و ولو نشستن و اینا. در کل مواظب باش.
۴. الان که درد داری حتمن ۲ ۳ روز به خودت استراحت بده.

کی بود می‌گفت «از خود راضی نیستم ولی از خودم راضی‌ام»؟
همون که ایشون گفت.

امروز از خودم راضی‌ام، حتی با وجود این که تا این ساعت بیدار موندم :)

@ravexina
اسم ببر که مام تو رزومه بزنیم فلانی رو می‌شناسیم :)

Reza boosted

خب مطلب امروزم یه توضیح و مثال درباره متفاوت بودن نرم‌افزار «متن‌باز» از «آزاد» بود.

توش توضیح دادم چه‌طور یه نرم‌افزار می‌تونه متن‌باز باشه ولی آزاد نباشه، آزاد باشه ولی متن‌باز نباشه، هم متن‌باز باشه هم آزاد و یا هیچ‌کدوم نباشه.

alirezahayati.com/2020/06/open

آقایون! خانوما! شادش کنید. :)

@Pegz
من عقیده دارم اون خ رو باید با فتحه خوند.

آقا نمی‌شه یه وقفه بدن بریم یه آب بخوریم بیایم؟ چیه این زندگی؟

جمعه رو لهیده به انتها می‌رسونیم و فردا و پس فردا و البته که پسون فردا هم لهیدگی با خود می‌آره.

@elliot404 @[email protected]
وقتی پرسیدی، یعنی روت اثر نداره.

ولی انتظار خیلی خره. خیلی.

@[email protected]
سواد چی. می‌زنیم تو سروکله‌ی هم بازی می‌کنیم پولشم می‌گیریم دیگه :)

@[email protected]
حیف. پرستاری کودک خیلی شغل خفنیه خداییش.

Show more
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!