Ale przecież mówię po ukraińsku... czyli Ukraina z lewa i z prawa | RZPN TV Podcast
youtube.com/watch?v=nBKQqURUyf

Przypadek? Prezydent Haiti zamordowany.
Warto śledzić, czy na Haiti teraz rozpoczną się szczepienia.

Krytyka Polityczna: Po co Ci mieszkanie na własność? Wynajmuj od kogoś do końca życia!

Testowa ankieta: Czy chciałbyś czasem dostarczyć ciekawe treści/artykuł na portal Rzeczpospolitanin?

Mała i Wielka Rosja
Na wielu mapach Ukrainy, a właściwie tzw. ukraińskiego obszaru etnicznego, możemy zobaczyć, że zajmuje on ogromne połacie od Rzeszowa po niemal Morze Kaspijskie.
Czytaj: rzpn.pl/historia/mala-i-wielka

Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!