No to jeszcze raz...
Raz, dwa trzy, próba wolności słowa nr 2.

Homoseksualizm jest zaburzeniem seksualności.
Szczepionki nie są jedynym remedium na kowida.
Operacja plastyczna nie czyni z faceta kobiety, a płcie są tylko dwie.
A cenzurowanie takich wpisów to po prostu tęczowy faszyzm.

Witam po raz kolejny szanownych mastodontów. :)

I wyrazy najszczerszego braku szacunku do mazgajów zgłaszających niewygodne wpisy z braku lepszych argumentów.

Follow

@mkljczk @Dobromir_Sosnierz Cóż - wiadomo przynajmniej, których serwerów nie używać. Ciekaw jestem, jak z moim to wygląda. Mam konto na mstdn.io oraz na 101010.pl.

· · Web · 1 · 0 · 0

@simonin @mkljczk @Dobromir_Sosnierz
Czyli o to chodziło?
Nie jest tak różowo.

Nie zależy im na wolności słowa, tylko na moderacji wypowiedzi.

@tomplus @simonin @Dobromir_Sosnierz Każdy serwer może mieć swoje zasady. Są np. takie, na których priorytetem jest swoboda wypowiedzi, ale są one często blokowane przez inne serwery.

@mkljczk @Dobromir_Sosnierz @simonin Czyli będąc na
@mastodon.social mogę nie zobaczyć wpisu człowieka na serwerze @Mastoban.social? A będąc na @Mastofree.social już tak?

@tomplus @Dobromir_Sosnierz @simonin @[email protected] Tak, w informacjach o serwerze (mastodon.social/about/more) powinna być lista banowanych serwerów wraz z powodem bana

@mkljczk @Dobromir_Sosnierz @tomplus Wow, ale ta lista jest długa :D
Dosłownie warto wchodzić na takie "about" i od razu wiadomo, czy warto zakładać konto na takim serwerze.

@simonin @Dobromir_Sosnierz @tomplus Early adopters Mastodona to osoby, które uważały że Twitter nie banuje niektórych treści, które powinien blokować, ale dość szybko pojawiły się serwery o bardziej liberalnej polityce moderacyjnej

@simonin @Dobromir_Sosnierz @tomplus Ja korzystałem z mstdn.io przez dłuższy czas właśnie ze względu na krótką listę blokowanych serwerów

@simonin @Dobromir_Sosnierz @tomplus tylko że w przypadku większych serwerów można sformułować prawo, że lista serwerów które blokuje serwer jest odwrotnie proporcjonalna do listy serwerów blokujących dany serwer :D

@simonin @mkljczk @Dobromir_Sosnierz
Racja, w sumie wystarczy zobaczyć adres np. Mastodon gGmbH
Mühlenstraße 8a
14167 Berlin - i wiadomo, że muszą operować na prawie niemieckim, a oni mają surowe prawo jeżeli chodzi o treści w internecie.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!