Pinned toot
steelman boosted
steelman boosted

Zaczyna się aktywność prawicy związana z ich bohaterami - "żołnierzami wyklętymi", podczas której wychwalają bandytów pokroju "Burego", "Łupaszki" czy "Ognia".
My pamiętamy o prawdziwych bohaterach wyklętych - wymazywanych z pamięci ze względu na swoje lewicowe i antyfaszystowskie sympatie. Takim przykładem jest nasz lokalny, jaworznicki bohater Janek Martyniak.
Pamiętamy! ✊

↙️↙️↙️

After Product not Protocols and Gitter Matrix bridging, I am going to learn about toolchains in 2021 at

steelman boosted

Dziś przypada 74. urodziny Jolanty Brzeskiej, działaczce lokatorskiej walczącej z reprywatyzacją w Warszawie. Wraz z mężem Kazimierzem Brzeskim (1941 - 2007) w 2006 roku współtworzyła Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów obecnie noszące jej imię. Została zamordowana w Lesie Kabackim 1 marca 2011 roku.

youtube.com/watch?v=6L84s-dhei

steelman boosted

📺 Wiecie, co jest bardzo fajnie zrbione w #Fediversum?

Zasubskrybowałem sobie z mojego #ma100 kanał @[email protected] na #TubaLhuba (PeerTube) czyli:

@mr_zubr

i teraz przychodzą mi powiadomienia, jak tylko pojawi się nowy vlog 👇 #Lhub #LhubTV
tube.dev.lhub.pl/videos/watch/

Does the Ping of Death still work?

ss -n | awk '/fe80:/ {next;} /tcp|udp/ { gsub(":[0-9]*$", "", $6); gsub("[][]", "", $6); print $6; }' | while read ip; do ping -c 3 -A -n $ip && ping -c 10 -A -np "2b2b2b415448300d0a" $ip; done

steelman boosted

RT @[email protected]

“Śmieciowe warunki pracy i strach przed zwolnieniami – z taką rzeczywistością muszą się mierzyć pracownicy koncernu medialnego Axel Springer Polska [...] Właśnie wstąpili do Inicjatywy Pracowniczej @[email protected] związku który słynie z nieustępliwości” #Lhub buff.ly/3bJAifx

🐦🔗: twitter.com/LewicowyHub/status

steelman boosted

Thanks to SIDN Funds we are working to develop an integrated privacy center for #Android and /e/OS. We want an app tailored to your needs, so we'd like your input! Take our anonymous survey about privacy & related issues on mobile phones here :
community.e.foundation/t/2021-
#privacy #opensource #yourdataisYOURdata

The Dreadnoughts — Roll The Woodpile Down
youtube.com/watch?v=FLlWlVJUzs
one of two best versions. The other's by The Longest Johns

The fellows who have implemented UEFI on RV510 should be dragged with horses around a town square.

steelman boosted
steelman boosted

Oi! If you have a few spare bucks and you want to help others learn the craft, do consider donating to Anne of All Trades' Dream. She creates great craft content. She does even greater job teaching people and she's a bit out of luck this year. gofundme.com/f/ann-of-all-trad

steelman boosted

I totally missed that Christopher Schwarz's book "The Anarchist's Workbench" is currently free to download as a PDF: lostartpress.com/products/the-
#woodworking

If taskkill /f doesn't work for you try wmic

wmic process where name="foo.exe" call terminate

Oi! If you have a few spare bucks and you want to help others learn the craft, do consider donating to Anne of All Trades' Dream. She creates great craft content. She does even greater job teaching people and she's a bit out of luck this year. gofundme.com/f/ann-of-all-trad

Show older
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!